Starbreeze säljer rättigheterna till Dead by Daylight för 16 MUSD till Behaviour

Report this content

STOCKHOLM (21 mars 2018) - Starbreeze har idag beslutat att sälja förlagsrättigheterna till spelet Dead by Daylight till utvecklaren Behaviour Interactive Inc (Behaviour). Starbreeze erhåller initialt 4 MUSD och därefter ytterligare 12 MUSD som erläggs successivt i form av royalty på 65 procent av spelets intäkter. Affären accelererar kassaflödena till Starbreeze från spelet, vilket stärker Starbreeze resultat och frigör kapital för nya projekt. Bolagets strategi att bredda spelportföljen med fler förslagstitlar ligger fast. 

Först när Starbreeze erhållit full ersättning om 16 MUSD övergår förlagsrättigheterna för spelet till Behaviour. Fram till dess behåller Starbreeze kontrollen över spelets betalningsströmmar och kvarstår officiellt som spelets förläggare. Behaviour tar i övrigt per 1 januari 2018 över Starbreeze förpliktelser i relation till spelet under förlagsavtalet, däribland alla kostnader för utveckling och marknadsföring. Behaviour kan närsomhelst slutbetala det återstående beloppet och därigenom tidigare överta rättigheterna.

”Förlagstiteln Dead by Daylight har varit en fantastiskt fin affär för Starbreeze. Vi investerade initialt 2 MUSD i spelutvecklingen och spelet har sedan lanseringen 2016 sålt i över 3 miljoner exemplar vilket genererat cirka 345 MSEK i nettoomsättning. Nu avslutar vi partnerskapet med Behaviour på ett bra sätt och Dead by Daylight blir en ännu bättre affär för Starbreeze”, säger Starbreeze vd Bo Andersson Klint. ”Förutom att vi säkrar och snabbar upp våra intäkter från spelet slipper vi både vidareutvecklings- och marknadsföringsrelaterade kostnader. Vi räknar med att vinsten från spelet genom denna affär kommer att överskrida vår prognos för spelets återstående livslängd.”

”Vår strategi att bredda spelportföljen med fler förslagstitlar ligger fast. Vi fick ett attraktivt erbjudande från Behaviour som vi bedömer är bättre för oss både på kort och lång sikt. Vi vill vara ”The Good Publisher” och vi vill gärna bidra till att de externa utvecklare som vi samarbetar med får möjligheten att äga sin egen framtid. Det har varit ett nöje att arbeta med Behaviour och vi önskar dem all lycka framöver”, säger Mikael Nermark, vice vd på Starbreeze.

Enligt det ursprungliga förlagsavtalet delar Starbreeze och Behaviour 50/50 på spelets nettointäkter efter kostnader för utveckling och marknadsföring. Under 2017 uppgick intäkterna från Dead by Daylight till 202 MSEK, vilka delades 50/50 med Behaviour. Under samma period hade Starbreeze kostnader hänförliga till spelet på 34 MSEK, vilket resulterade i ett överskott till Starbreeze för spelet under 2017 på 66 MSEK. Hur Starbreeze intäkter och resultat påverkas av dagens affär avgörs av hur försäljningen av spelet utvecklas framgent.

Dead by Dayligt lanserades initialt under 2016 för PC och under 2017 släpptes konsolversionen. Sedan lanseringen har 10 tilläggspaket (DLC:er) släppts. Följer spelet gängse utvecklingskurva kommer försäljningsintäkterna att minska under kommande år.

I samband med att förlagsavtalet upphör, har Starbreeze inte längre några rättigheter kopplade till spelet bortsett från rätt till ytterligare ersättning om en lansering av spelet sker i Kina innan år 2020.

”Vi är väldigt stolta över vad vi åstadkommit med Dead by Daylight, med det starka IP som vi byggt upp och som sålts i över 3 miljoner exemplar. Vårt spelcommunity är grunden till vår framgång och vi planerar att fortsätta investera i och expandera spelet. Vi vill tacka Starbreeze för samarbetet och de insatser som möjligjort att vi tillsammans kunnat göra Dead by Daylight till en sån succé”, säger Rémi Racine, vd och exekutiv producent på Behaviour Interactive. 

För vidare information, vänligen kontakta:
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 21.30 CET. 

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona, Bryssel och Indien utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar