Convenio blir STARK

Report this content

Convenio blir STARK. STARK och Convenio som båda ingår i Business Communication Group, går samman. Convenio blir ett nytt affärsområde inom STARK och kommer i fortsättningen att verka under varumärket STARK. Convenio är specialister på eventkommunikation och finns i Göteborg och Stockholm. Naturlig utveckling För STARKs vd Magnus Boldyn, känns affären som en naturlig utveckling: - Mycket av det vi i dag producerar har en direkt koppling till event, t ex produktlanseringar och interna möten. Steget är alltså inte så långt, vi är delvis redan där. Nu tar vi steget fullt ut. I och med den kompetens Convenio besitter kommer STARK att få ytterligare ett ben att stå på. - STARK och Convenio passar mycket väl ihop. Vilket inte minst har visat sig i tidigare samarbeten. STARK har en styrka i innehåll och design. Convenio har kompetens kring eventstrategi, samtidigt som de är mycket skickliga på att driva och genomföra eventen, säger Magnus Boldyn och fortsätter: - När vi nu för dessa sidor närmare varandra under samma varumärke, tror jag vi blir oerhört starka på marknaden. Vi är ledande i filmbranschen och vi ska också bli ledande på event. Sökt en partner Convenio har under lång tid byggt upp en verksamhet kring strategisk eventkommunikation. I takt med att uppdragen blivit större har också kraven ökat på en större kritisk massa för att klara stora genomföranden runt om i världen: - Vi har under en ganska lång tid sökt en naturlig partner för Convenio och samgåendet med STARK kommer att stärka vårt erbjudande mot befintliga kunder, säger Erik Strand, vd för Business Communication Group. Och Tommy Ivarsson, i dag vd för Convenio Communication fyller i: - Våra kunder efterfrågar innovativa eventlösningar som har strategisk förankring. Eventbranschen har under sin utveckling lånat begrepp och kunskap från filmens värld - grunden för hur vi berättar en historia. Vi ser stora vinster av att utveckla våra respektive kompetenser under samma tak. För ytterligare information, kontakta; Erik Strand, vd Business Communication Group 0733-92 98 00 Magnus Boldyn, vd Stark tel: 0708-84 03 90 Tommy Ivarsson, vd Convenio Communication tel: 0708-227922 STARK har 40 medarbetare i Göteborg, Stockkholm och Malmö. Både STARK och Convenio ägs till 100% av Business Communication Group som ingår i Bure Equity, tillsammans med Journalistgruppen, Sandberg & Trygg, Appelberg Publishing. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/02/20021002BIT00830/wkr0002.pdf

Dokument & länkar