Nio av tio väljer bort frukt och grönt

Nio av tio vuxna äter mindre än den rekommenderade mängden frukt och grönt. Det finns också stora regionala och sociala skillnader i landet. 14 procent av invånarna i Täby äter den rekommenderade mängden frukt och grönt, motsvarande siffra för Arjeplog är 3 procent. Det visar siffror från Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät som presenteras i samband med satsningen Ett friskare Sverige, som just nu pågår över hela landet.

– Förutsättningarna för hälsosamma matvanor varierar stort mellan olika grupper. Personer med god ekonomi och lång utbildning har ofta bättre matvanor än personer med kort utbildning och låg inkomst, säger Pia Lindeskog, chef för avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö på Statens folkhälsoinstitut.

Livsmedelsverket rekommenderar att vuxna och barn över tio år äter frukt och grönsaker minst fem gånger per dag, totalt ett halvt kilo. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

I landet som helhet är det bara 9 procent som når upp till rekommendationen. Skillnaden mellan kvinnor och män är stor. Bland kvinnorna når 13 procent upp till rekommendationen, medan motsvarande siffra bland männen bara är 5 procent.

I Arjeplog äter 1 procent av männen tillräckligt med frukt och grönt, medan 19 procent av kvinnorna i Täby följer Livsmedelsverkets rekommendation. Bland dem som äter allra minst frukt och grönt uppger 71 procent av kvinnorna och 62 procent av männen att de vill öka sin konsumtion, och av dem anser 11 procent att de behöver stöd för att göra det.

– Genom att äta mycket frukt och grönsaker ökar vi möjligheterna att må bra samtidigt som vi motverkar flera vanliga sjukdomar, säger Pia Lindeskog.

Konsumtionen av frukt och grönsaker är en indikator för att mäta goda matvanor. I begreppet goda matvanor ingår också ett varierat och högt intag av fisk och skaldjur, samt fiberrika livsmedel och en låg konsumtion av energitäta och näringsfattiga livsmedel.

Goda matvanor, gärna i kombination med fysisk aktivitet minskar risken för övervikt, hjärt- kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och högt blodtryck. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, bidrar låg konsumtion av frukt och grönsaker till förkortad livslängd.

Under denna vecka, den 15–21 oktober, uppmärksammas vikten av goda matvanor och fysisk aktivitet under parollen Ett friskare Sverige. På uppdrag av regeringen samordnar Statens folkhälsoinstitut aktiviteterna under veckan tillsammans med en rad aktörer på lokal och regional nivå.

Uppgifterna om frukt- och grönsakskonsumtionen bygger på Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, för perioden 2008–2011. Statistiken avser befolkningen i åldrarna 16–84 år.

Fem tips för goda matvanor:
1. Ät regelbundet
. Kroppen fungerar bra om du äter regelbundet – frukost, lunch, middag och två till tre mellanmål.

2. Välj fibrer. Frukt och grönt är en bra fiberkälla. Du kan också välja grovt bröd och fullkornsris för att ytterligare öka fiberintaget.

3. Kom ihåg fisk. Fisk är nyttigt av flera skäl, den har ofta låg fetthalt och innehåller nyttiga fettsyror. Dessutom är fisk ofta ett bättre klimatval än kött.

4. Titta efter nyckelhålet. Nyckelhålet gör det enklare att välja hälsosam mat.

5. Använd tallriksmodellen. Dela in maten på tallriken i tre delar, två stora och en liten. En av de stora består av grönsaker, rotfrukter och frukt, den andra av potatis, ris, pasta och bröd. Den minsta delen är avsedd för kött, fisk, ägg eller baljväxter som bönor och ärter.

Läs mer:
Frukt- och grönsakskonsumtion i Sverige – Läns- och kommundata 2008–2011, sammanställning av data från Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät.

Om satsningen Ett friskare Sverige.

För mer information:
Pia Lindeskog, chef för avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö, Statens folkhälsoinstitut: 063-19 97 67, pia.lindeskog@fhi.se
Silvia Ernhagen, presschef, Statens folkhälsoinstitut: 076-113 10 82, silvia.ernhagen@fhi.se


Bilaga:

Utdrag ur Frukt och grönsakskonsumtion i Sverige – Läns- och kommundata 2008
2011.

Andel invånare i Sveriges län som äter frukt och grönt minst fem gånger per dag

Län Samtliga, andel i procent Kvinnor, andel i procent Män, andel i procent
Stockholms län 11 15 7
Uppsala län 8 11 5
Södermanland 9 13 4
Östergötland 7 11 3
Jönköpings län 10 14 5
Kronoberg 9 14 5
Kalmar län 8 12 4
Gotland 10 12 7
Blekinge 9 13 5
Skåne 9 14 5
Halland 9 15 4
Västra Götaland 9 13 5
Värmland 8 12 4
Örebro län 9 12 6
Västmanland 9 12 5
Dalarna 8 13 4
Gävleborg 7 10 4
Västernorrland 5 8 2
Jämtland 8 12 5
Västerbotten 8 10 6
Norrbotten 8 12 4
Hela landet 9 13 5

Taggar:

Dokument & länkar