”Ett kontrakt för livet” gav sju av tio ett bättre liv

Fler av våra allra tyngsta missbrukare har fått vård. Med ”Ett kontrakt för livet” har sju av tio också fått ett bättre liv jämfört med tidigare studier där fyra av tio fått en klart förbättrad drogsituation. Det visar en ny rapport som Statens institutionsstyrelse, SiS, lämnar till regeringen idag.

80 procent av de missbrukare som skrev på kontraktet har deltagit i behandlingen. Den nya rapporten visar också att färre klienter återfaller i missbruk. Sju av tio tvångsomhändertagna missbrukare, som skrev under kontraktet, var sex månader efter behandlingen antingen drogfria eller hade en betydligt förbättrad drogsituation. Jämfört med fyra av tio i tidigare studier.

”Ett kontrakt för livet” kom till år 2005 i en regeringssatsning om 300 miljoner kronor, under tre år, för våra allra mest utsatta missbrukare som ofta har både dubbel- och trippeldiagnoser. ”Ett kontrakt för livet” innebär att klienten, socialtjänsten och SiS, gemensamt skriver ett kontrakt om hur vården ska se ut. I utbyte mot garanterade eftervårdinsatser får kommunerna rabatt på den vårdtid klienten prövar i öppnare former. Rabatten ledde till att 26 procent fler tunga missbrukare fått möjlighet till vård på SiS 13 LVM-hem som finns spridda över hela landet från Renforsen i norr till Lunden i Söder. (se lokal förteckning nedan)

Kvalificerad vård lönar sig
– Det här är mycket glädjande och visar klart och tydligt att kvalificerad vård lönar sig. Det visar också att vårdkedjor och samarbete mellan olika aktörer är nödvändigt, säger Ewa Persson Göransson, SiS generaldirektör.
– Det har varit mycket positivt för klienterna och motiverande att redan under tiden på institution planera för den frivilliga vården efteråt. Tiden på SiS LVM-hem har blivit mer effektiv.

Fler unga kvinnor får vård - drygt 1 300 kontrakt
Genom ”Ett kontrakt för livet” har flera tunga missbrukare fått tillgång till vård. Det här gäller inte minst kvinnor som i allt större utsträckning fått vård för sitt missbruk på SiS LVM hem. Andelen unga kvinnor som fick vård ökade med hela 20 procent. Drygt 1 300 kontrakt har tecknats.

– Vi ska ha klart för oss att detta handlar om människor som genom sitt missbruk lever ett mycket utsatt liv. Med ”Ett kontrakt för livet” har de fått mer långsiktiga insatser. Uthålliga insatser är en nödvändighet för de tyngsta missbrukarna, säger Ewa Persson Göransson.

300 miljoner delas ut
I ”Ett kontrakt för livet” har SiS delat ut subventioner till de kommuner som anstränger sig för att planera för fortsatta insatser efter tiden på institution och vården i öppnare former, den så kallade § 27-vården. Socialtjänstenkäter som SiS regelbundet skickat ut och de goda resultaten visar att kommunerna varit mycket nöjda med kontraktet. De har lagt sig vinn om att skapa mer hållbara lösningar för klienterna, dels genom frivillig vård på behandlingshem, dels genom mer kvalificerad vård på hemmaplan. Rapporten visar att förortskommuner och mindre kommuner har utnyttjat ”Ett kontrakt för livet” i större utsträckning än storstadskommunerna. "Ett kontrakt för livet" har förlängts och pågår fortfarande.

SiS 13 LVM-hem: Renforsens behandlingshem i Vindeln, Frösö LVM-hem i Östersund, Runnagården i Örebro, Behandlingshemmet Rällsögården i Kopparberg, Behandlingshemmet Älvgården vid Hedemora, Ekebylunds behandlingshem i Rosersberg utanför Stockholm, Hornö LVM-hem vid Enköping, LVM-hemmet Rebecka på Färingsö utanför Stockholm, Östfora behandlingshem utanför Uppsala, Gudhemsgården utanför Falköping, Fortunagården i Värnamo, Hessleby behandlingshem vid Mariannelund, LVM-hemmet Lunden/Karlsvik i Lund. Se kontaktuppgifter: http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=877

Ladda ner rapporten ”Ett kontrakt för livet” och sammanfattningar längst ner i mejlet!

Fakta: LVM är en förkortning av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

Läs mer om Ett kontrakt för livet: http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=6020

För mer information kontakta: Therese Reitan, forskningsledare, tfn: 08-453 40 19, 070-541 40 19, Nils Åkesson, FoU-direktör, tfn: 08-453 40 85, 070-589 04 59, Ali Hajighasemi, utredningssekreterare, tfn: 08-453 40 79, 070-836 53 95.

Presschef: Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56
Mobil: 070-687 32 42
cecilia.sandahl@stat-inst.se
www.stat-inst.se

FAKTA
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem och vuxna missbrukare. Vården bedrivs vid 31 särskilda ungdomshem och 13 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för påföljden sluten ungdomsvård, LSU. SiS erbjuder individuell behandling men har även behandling för specifika grupper, som grova ungdomsbrottslingar, adopterade ungdomar med allvarliga problem, sexuella förövare, svårt relationsstörda flickor och flickor som utsatts för sexuella övergrepp samt ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. De flesta har varit föremål för samhällsingripanden flera gånger utan att deras situation har förbättrats. En viktig del i SiS uppdrag är att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Om oss

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.Myndigheten har 23 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.SiS hör till socialdepartementets verksamhetsområde.

Prenumerera

Dokument & länkar