Statens institutionsstyrelse satsar i Hässleholm

Specialfastigheter bygger på uppdrag av Statens institutionsstyrelse nytt ungdomshem i Hässleholm. När ungdomshemmet är färdigbyggt kommer uppemot 80 personer att nyanställas.

SiS ungdomshem i Hässleholm är en mycket betydelsefull institution. Ungdomshemmet är väl fungerande och har stor betydelse för myndigheten. Detta gör, tillsammans med kommunens läge med bra infrastruktur och tillgänglighet, att staten och SiS satsar i Hässleholm. Nu lämnas ansökan om bygglov in till kommunen.

-          Vi är mycket glada över att få fortsätta utveckla SiS ungdomshem i Hässleholm tillsammans med kunden, och vill särskilt lyfta fram det goda samarbete vi haft med Hässleholms kommun som varit mycket behjälpliga i många olika frågor. Den föreslagna byggnaden smälter väl in i omgivningen, den är låg, har tegelfasad och sedumtak. Vi satsar också extra på miljön genom att byggnaden ska kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

SiS har beslutat att öka antalet platser på ungdomshemmet Hässleholm från 18 platser till 40-45 platser. Institutionen har under lång tid haft ett mycket bra rykte som en betydelsefull och bra arbetsplats. Avdelningarna i Hässleholm och Perstorp kommer att samlokaliseras i Hässleholm. Institutionen bygger på kunskapsbaserad ungdomsvård i alla aspekter såsom vid lokalernas utformning för behandlings-, skola och hälsosjukvårdsverksamhet. Satsningen från Statens institutionsstyrelse innebär nyanställningar på upp till 80 personer.

-          Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar därför intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Att bygga ut institutionen i Hässleholm är lämpligt av flera anledningar. Verksamheten är etablerad i samhället och väl fungerande. I Hässleholm med omnejd finns också goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

SiS har tillsammans med Specialfastigheter under en längre tid tittat på olika lösningar till expansion i Hässleholm. Ärendet har stämts av via Företagslotsen, vilket är den funktion dit företag vänder sig för hjälp vid etablering, ombyggnad eller andra kommunalt knutna företagsfrågor. Nu har vi kommit så långt att bygglovsanmälan lämnas in.

Bilaga: Skiss på planerad utformning av SiS nya ungdomshem i Hässleholm

Kontakt:

Stefan Hell Fröding, pressekreterare Statens institutionsstyrelse

Stefan.HellFroding@stat-inst.se

010-453 41 20

Hanna Janson, kommunikationschef Specialfastigheter

hanna.janson@specialfastigheter.se

010-788 62 10

Om oss

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.Myndigheten har 23 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.SiS hör till socialdepartementets verksamhetsområde.

Prenumerera

Media

Media