Pressinbjudan till möte mellan de bioetiska råden i Skandinavien

Report this content

Den 5-6 maj håller de bioetiska råden i Skandinavien sitt första gemensamma möte. Aktuella etiska frågor som väcks mot bakgrund av ny biomedicinsk teknik står på agendan. Välkommen på pressträff torsdagen den 5 maj med möjlighet att intervjua de medverkande.

Tid: Torsdagen den 5 maj 2022, kl. 16.30

Plats: Malmtorgsgatan 3, Regeringskanslietslokaler, Stockholm

Seminariet på plats är endast för medier, men alla är välkomna att delta digitalt via Zoom.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har bjudit in Bioteknologirådet i Norge och Det Etiske råd i Danmark för gemensamma överläggningar. Ett 60-tal personer från de olika råden träffas i Stockholm under två dagar för att dela erfarenheter och diskutera aktuella bioetiska frågor. Från de tre länderna deltar politiker och medicinsk, juridisk och etisk expertis. 

Hur samhället bör använda den nya genredigeringstekniken är i fokus för mötet. En annan viktig fråga rör de etiska utmaningar som aktualiseras av framtidens fosterdiagnostik. Råden kommer även att identifiera och diskutera andra centrala bioetiska utmaningar som samhället kommer att ställas inför i en nära framtid, både nationellt och internationellt.  

Detta är första gången de tre nationella etikråden träffas för ett gemensamt möte. Utmaningarna i de tre länderna är i många avseenden lika, vilket är ett viktigt skäl till erfarenhetsutbyte och samverkan.

Målet med mötet är att fördjupa det skandinaviska samarbetet kring viktiga bioetiska frågor genom att skapa en kontinuerlig gemensam mötesplattform, ”National Ethics Committees Scandinavia”.

Program för pressträffen, 5 maj 2022

16:30 Presentation av ordförandena/ledarna för respektive råd

  • Sven-Eric Söder, ordförande Smer
  • Ole F. Norheim, leder, Bioteknologirådet
  • Leif Vestergaard Pedersen, formand, Det etiske råd

16:45 Frågor och svar (digitalt)

17:00 Möjlighet till enskilda intervjuer för de journalister som deltar på plats

Program för mötet  

Anmälan

För anmälan till digital medverkan: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_MLCX2rA7Txa79sAUPlAyNw

Är du journalist och vill delta personligen, anmäl dig till: Maria Zetterström, maria.zetterstrom@regeringskansliet.se

Medtag presslegitimation.

Frågor

Har du frågor inför mötet eller vill träffa specifika medlemmar från råden för en intervju vänligen kontakta:

Lotta Eriksson, kanslichef,  lotta.eriksson@regeringskansliet.se + 46 8 405 27 58

Mette Risa, kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet, mette.risa@bioteknologiradet.no, telefon: +47 940 19 740

Nina Vucina Pedersen, kommunikatör, NVP@DKETIK.DK Det etiske råd, + 45 72 21 66 80

Prenumerera