Sverige behöver en mer inkluderande krisberedskap. Smer och Funktionsrätt Sverige bjuder in till tre webbinarier

Report this content

Med syfte att uppmärksamma situationen för personer med funktionsnedsättning och de etiska utmaningar som blivit synliga i samband med coronapandemin - anordnar Statens medicinsk-etiska råd, Smer och Funktionsrätt Sverige tre webbinarier den 25-27 januari 2021.

Vi har ett moraliskt ansvar att under och efter en pandemi samla kunskap, stödja forskning och dra lärdomar inför framtiden. Utifrån sådan kunskap bör Sverige utveckla en mer robust beredskap och ett nationellt etiskt ramverk för beslutsfattande vid framtida pandemier.

Smer och Funktionsrätt Sverige lyfter i detta gemensamma initiativ fram erfarenheterna hos personer med funktionsnedsättning under den pågående pandemin, för att dra lärdom och bidra till en framtida inkluderande krisberedskap. Välkommen med din anmälan!

25 januari, kl. 9.30-10.30. Det akuta läget: Delaktighet, tillgänglighet och människovärde? 
Vad hände i mars-april i pandemins första och akuta fas? Upprätthölls de principer och värden som ligger till grund för vår reglering? Hur involverades funktionsrätts-/patientorganisationerna i myndigheternas och regeringens arbete i framtagandet av rekommendationer och förslag till reformer? Hur informerades personer kring de uppdaterade prioriteringsriktlinjerna inom intensivvården? Hur hanterades oron hos berörda grupper av hälso- och sjukvården? Vad kan vi lära inför framtiden?

Till program och anmälan

26 januari, kl. 9.30-10.30. Nuläget: psykisk ohälsa, etik och goda exempel 
En första och andra våg av pandemin har nu svept över Sverige. Coronapandemin har haft en negativ effekt på människors psykiska mående och personer med funktionsnedsättning har drabbats särskilt hårt. Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund har rapporterat om en ökad oro inom dessa grupper och även internationella studier påvisar en ökad psykisk ohälsa till följd av pandemin. Vad görs nu för att nå berörda grupper? Vilka insatser behövs och vad kan göras bättre?  

Till program och anmälan

27 januari, kl. 9.30-10.30. En modern inkluderande krisberedskap – erfarenheter är färskvara
Hur involveras funktionsrättsrörelsen i utvärderingen av pandemin så att en krisberedskap kan utvecklas som inkluderar alla? Vilken statistik och vilka utvärderingar har gjorts från myndigheters sida när det gäller hur personer med funktionsnedsättning påverkats under pandemin? Hur ska man lära sig inför framtiden om man inte tar vara på den aktuella erfarenheten?

Till program och anmälan

 

Medverkande:
Mia Ahlgren, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige
Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet 
Rikard Bracken, generalsekreterare, Suicide zero
Göran Collste, professor em. i tillämpad etik, Linköpings universitet, sakkunnig i Smer
Kenneth Johansson, ordförande Smer
Lise Lidbäck, ordförande Neuroförbundet
Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen 
Monica Klasén McGrath, ansvarig kommunikation och press, Funktionsrätt Sverige
Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk-etik, Lunds universitet, sakkunnig Smer
Anki Sandberg, ordförande, Nationell samverkan för psykisk hälsa
Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, sakkunnig i Smer
Judith Timoney, ombudsman, Riksförbundet FUB
Roshan Tofighi, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Jimmie Trevett, andre vice ordförande Funktionsrätt Sverige
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKR samt projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa

 

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd (Smer), www.smer.se och Funktionsrätt Sverige.

Evenemangen är kostnadsfria.

 

Kontakt

Lotta Eriksson, huvudsekreterare Smer, 08-405 27 58
Monica Klasén McGrath, ansvarig kommunikation och press, Funktionsrätt Sverige, 08-546 404 62

 

Prenumerera