Pressträff om resultaten av PIAAC – en undersökning om vuxnas kunskaper och färdigheter

Tisdag 8 oktober klockan 11.00
Garnisonen Konferens
Karlavägen 100, Stockholm

SCB bjuder in till en pressträff för att presentera resultaten av  PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies.) Det är en internationell undersökning av vuxnas färdigheter, som läsning, räkning och kunskaper i att söka information eller lösa problem med hjälp av dator.

I undersökningen ingår 23 länder inom OECD. Det gör PIAAC till den största inter­nationella under­sökningen hittills i sitt slag. De som deltagit i undersökningen är ett urval ur befolkningen i åldern 16‑65 år.

- Vi kan nu visa hur den vuxna svenska befolkningens färdigheter står sig internationellt och hur de används i vardagen. Dessutom kan vi se hur kunskaperna skiljer sig åt mellan olika grupper, som utbildningsnivå, ålder eller ursprung, säger Ann-Charlott Larsson, projektledare för undersökningen i Sverige.

Medverkande vid pressträffen:
Ann-Charlott Larsson, SCB, projektledare för PIAAC
Anna Eriksson, SCB, bitr. projektledare för PIAAC

Erik Mellander, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering(IFAU), ordförande i expertgruppen för PIAAC

Välkomna!

Ytterligare upplysningar kan erhållas av:
Nizar  Chakkour,  pressansvarig
Telefon: 08-506 944 44
e-post: nizar.chakkour@scb.se

Karin Anderberg
telefon 08-506 940 24
e-post: karin.anderberg@scb.se

Om oss

Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör vi i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, men vi har även kunder inom det privata näringslivet och bland forskare.

Prenumerera

Dokument & länkar