Storstadsfamiljer tjänar mest på ränteavdrag

Drygt 70 procent av Sveriges hushåll betalade räntor på lån 2012, i huvudsak bolån. Därmed fick de i genomsnitt nästan 10 000 kronor i minskad skatt i form av ränteavdrag. Många barnfamiljer som köpt dyra villor eller bostadsrätter i storstäderna har höga ränteavdrag.

Ränteavdraget innebär att låntagare får en skattereduktion på 30 procent av räntebeloppet. Bland sammanboende med barn hade 95 procent av hushållen ränteavdrag. Cirka 140 000, eller 15 procent av dessa hushåll, hade ränteavdrag på minst 30 000 kronor. Snittbeloppet för barnfamiljerna var drygt 16 000 kronor, vilket exempelvis kan jämföras med genomsnittet för sammanboende utan barn som var 7000 kronor.

Förklaringen till att barnfamiljerna har de högsta ränteavdragen är framför allt att de köper småhus. För dem som gjort det under de senaste åren har huspriserna varit höga och därmed har också lånen, räntebeloppen och ränteavdragen blivit höga. Eftersom bostadspriserna och bolånen är högre i storstadsområdena har bolånetagarna där också högre ränteavdrag än i övriga landet.

Läs artikeln

Karta: Högst ränteavdrag i storstäder

Vanligt att barnfamiljer har höga ränteavdrag

Andel hushåll efter storlek på ränteavdrag i kronor. År 2012.

Lägre lön för utrikes födda tandläkare

Utrikes föddas löner låg på 91 procent av vad personer födda i Sverige tjänade under förra året. Om man tar hänsyn till faktorer som yrke, utbildning och kön minskar dock skillnaden väsentligt. I enskilda yrken, till exempel kemiingenjörer och tandläkare, finns dock löneskillnader som inte kan förklaras.

Läs artikeln

Intervju: En miljon uppgifter grund för lönestatistiken

Allt fler unga kvinnor sömnlösa av jobbet

Unga kvinnor upplever sin arbetsmiljö som tyngre än andra. Allt fler har olust inför att gå till jobbet, sömnsvårigheter och känner sig uttröttad i kroppen efter arbetsdagens slut. Det visar en stor arbetsmiljöundersökning som SCB och Arbetsmiljöverket har genomfört.

Läs artikeln

Här är fler artiklar i Välfärd 3/2014:

Läs hela Välfärd 3/2014

För mer information, kontakta
Alexandra Kopf Axelman
08-506 943 51
alexandra.kopf.axelman@scb.se

Taggar:

Om oss

Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör vi i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, men vi har även kunder inom det privata näringslivet och bland forskare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar