Fyra av fem Statoilrån klaras upp

Report this content

Fyra av fem Statoilrån klaras upp Fler uppklarade rån och mindre i rånbyte. Det är resultatet av Statoils arbete för högre säkerhet på de drygt 600 bensinstationerna. Under 2002 rånades 22 Statoilstationer, vilket är precis lika många som för både ett och fem år sedan. Under senaste året ökade totala antalet butiksrån i Sverige med 9 procent till totalt 805 rån, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). - Fyra av fem rån mot Statoilmackar klaras upp. Det är tre gånger högre andel än för totala antalet butiksrån, säger Michael Johansson, säkerhetschef på Statoil Detaljhandel. Under 2002 genomfördes 22 rån mot Statoils bensinstationer, vilket innebär oförändrat antal rån jämfört med för fem år sedan (1997). Det totala antalet anmälda butiksrån har ökat med 25 procent under samma period, enligt BRÅ. Flest butiksrån, både mot Statoilstationer och totalt sett, sker i storstadsregionerna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Medianvärdet för rånbytet på Statoilstationerna under 2002 var 1 400 kronor. Rånbytets storlek har minskat med 30 procent sedan 1997, då medianvärdet var 2 000 kronor. - Genom att hålla rånbytena nere så minskar vi risken för återfallsrån, det vill säga att en bensinstation rånas upprepade gånger, säger Michael Johansson. Under 2002 inträffade endast ett återfallsrån på Statoils stationer. Statoil arbetar sedan flera år systematiskt för att öka säkerheten och minska risken för rån på bensinstationerna. Bland annat utbildar Statoil personalen i hur man bör agera vid butiksrån, hur man tar signalement på rånarna och hur polisen larmas på bästa sätt. Samtidigt har olika tekniska lösningar införts för att minska rånrisken, till exempel sedelboxar och slutna kassasystem. Tre av fyra Statoilstationer har idag övervakningskamera. För mer information, kontakta: Michael Johansson, säkerhetschef Statoil Detaljhandel, tel. 070-429 64 55 eller michael.johansson@statoil.com. Ulf Svahn, informationsdirektör Statoil, tel. 070-429 61 91 eller ulf.svahn@statoil.com. För mer information om Statoil, se www.statoil.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00660/wkr0002.pdf

Dokument & länkar