Statoil satsar på friskvård - för oljepannor och miljön

Statoil satsar på friskvård - för oljepannor och miljön Med start i november säljer Statoil den miljövänligare villaoljan Templus Nova i östra Svealand, från Trosa i söder till Uppsala i norr. Templus Nova motverkar sotbildning i oljepannan, vilket minskar oljeförbrukningen. Därmed sänks både uppvärmningskostnader och koldioxidutsläpp. - Templus Nova reducerar sotbildningen på pannans innerväggar, vilket ger en minskad oljeförbrukning, lägre kostnader för kunden och dessutom lägre koldioxidutsläpp. Det handlar om friskvård för både oljepannan och miljön, säger Catharina Österlind, produktchef villaolja på Statoil. Templus Nova innehåller antikorrosionsmedel som skyddar såväl tanken som rörsystemet mot rost. Templus Nova ger dessutom ett extra smörjskydd till oljepumpen som på så vis får en längre livstid. - Genom en effektivare förbränning minskar risken för driftstörningar. Merkostnaden för att köpa den miljövänligare villaoljan är bara cirka 40 kronor per månad för en normalstor villa, säger Catharina Österlind. Statoil ökar i november sitt försäljningsområde av villaoljan Templus Nova till att omfatta Storstockholm samt Södertälje, Trosa och Uppsala. Templus Nova har tidigare sålts på försök, med goda resultat, i västra Sverige. Templus Nova är 175 kronor dyrare per kubikmeter, jämfört med vanlig villaolja. Vart femte småhus, det vill säga cirka 340 000 svenska villor, värms upp helt eller delvis med olja. Försäljningen av eldningsolja minskade med 4,3 procent under 2003, jämfört med året innan. I en jämförelse mellan år 1970 och 2003, har försäljningen av eldningsolja minskat med hela 70 procent, samtidigt som elanvändningen och användning av biobränslen har ökat kraftigt. För ytterligare information, kontakta: Catharina Österlind, produktchef villaolja på Statoil, 08-429 62 56, 070-429 62 56, catharina.osterlind@statoil.com Vivianne Habra, informatör Statoil, 08-429 64 18, 070-429 64 18, vivianne.habra@statoil.com Svenska Statoil AB är ett av Sveriges äldsta energibolag med traditioner från 1860-talet. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, diesel, eldningsolja, energilösningar, gasol, flygbränsle, smörjolja och pellets till företag och privatpersoner. Huvudkontoret är beläget på Södermalm i Stockholm. Under 2003 hade Svenska Statoil i medeltal 505 anställda och en omsättning på 17,6 miljarder kronor. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT20050/wkr0001.pdf

Om oss

Statoil marknadsför petroleum- och energiprodukter. Där ingår bil-, lastbils- och flygbränslen, motor- och eldningsoljor, diesel, gasol, smörjmedel samt träpellets. På 600 servicestationer finns bla driv- och livsmedel, biltvätt och biluthyrning.

Dokument & länkar