Avtalsförhandlingar med Domstolsverket bryter samman

Report this content

Avtalsförhandlingar med Domstolsverket bryter samman En överväldigande majoritet av ST:s medlemmar förkastar Domstolsverkets slutbud. - Domstolsverket bryter medvetet mot det centrala ramavtalet för statligt anställda, RALS 2002-2004, säger ST:s förbundsordförande Annette Carnhede. - Det är ett missbruk av den statliga lönesättningen som pågått en längre tid, säger ST:s förhandlingschef Johan Tengblad. I pengar omfattar slutbudet hälften av kostnaden (100 miljoner kronor) för det avtal som Domstolsverket tecknat för domarna för perioden 2002- 2004. En lika stor procentuell ökning skulle för ST:s 2 000 medlemmar motsvara 5,3 miljoner kronor ytterligare, d v s totalt 60,3 miljoner kronor. - En liten summa i sammanhanget. Vi missunnar inte domarna en bra löneutveckling, men den får inte ske på osakliga grunder och på bekostnad av övrig personal, säger Annette Carnhede, ST:s förbundsordförande. Osaklig löneutveckling på bekostnad av övrig personal Enligt det centrala ramavtalet för de statligt anställda ska löneökningar utgå från förändringar i verksamheten. Förändringar av bl a kompetens och arbetsuppgifternas svårighetsgrad är faktorer som ska beaktas. - Domarna är den grupp som förändrat sitt arbetsinnehåll minst. En stor del av deras tidigare arbete utförs idag av övrig personal. Det finns helt enkelt ingen saklig grund för att domarkåren ska åka i en gräddfil på bekostnad av andra, säger ST:s förhandlingschef Johan Tengblad. Alltfler arbetsuppgifter har de senaste 10-15 åren övergått från domarna till andra personalkategorier. Idag står domstolssekreterare, beredningssekreterare, nämndsekreterare och föredragande för en stor del av beredningen av målen, ända fram till själva förhandlingen. Under beredningens gång fattar de en mängd olika beslut. Detta har skett som ett led i renodlingen av domarnas dömande roll och har kunnat ske tack vare aktiv kompetensutveckling hos övrig personal, bl a genom juridikstudier. Riksdagens revisorer kritiska till att domarna särbehandlas Det är därför anmärkningsvärt att domarna den senaste tioårsperioden har fått löneökningar med 2 000-2 500 kronor per år. Motsvarande löneökning för t ex domstolssekreterarna är 500-600 kronor. Under de senaste femton åren har den årliga procentuella löneökningstakten för domargrupperna varit dubbelt så hög som för domstolssekreterarna. Kritiken kommer inte bara från facket. Flera utredningar har kritiserat Domstolsverkets föråldrade lönepolitik (Domarlöner - informationsrapport 2001/02:1, Riksdagens revisorer samt Den arbetsgivarpolitiska delegeringen inom staten - en utvärdering, SOU 2002:32) Lönenämnd Eftersom förhandlingarna har brutit samman går ärendet vidare till en lönenämnd. Nämndens opartiska ordförande ska i första hand underlätta för parterna att finna en förhandlingslösning. Lyckas inte detta ska nya löner bestämmas av lönenämnden. För mer information, välkommen att kontakta: · Annette Carnhede, förbundsordförande, ST, tel 070-641 12 15 · Johan Tengblad, förhandlingschef, ST, tel 070-579 52 17 · Meijt Cederdahl, ordförande, ST-Domstol, tel 070-300 18 70 Lokala fackliga företrädare: · Anette Jellve, Stockholms tingsrätt, tel 070-300 18 71 · Gunilla Landin, Kammarrätten, Stockholm, tel 08-700 38 00 · Lars Johansson, Svea Hovrätt, Stockholm, tel 08-700 35 91 · Evy Siverby, Svea Hovrätt, Södra Roslagen, tel 08-666 38 00 · Jane Hammarström, Handens tingsrätt, tel 08-606 67 00 · Birgitta Södergren, Handens tingsrätt, tel 08-606 67 00 · Britt-Marie Lindberg, Hyres- och arrendenämnden, Linköping, tel 070-300 18 72 · Ulla-Britt Carlsson, Hyres- och arrendenämnden i Gävle, tel 026- 17 67 00 · Britt-Marie Brattsell, Sundsvalls Tingsrätt, tel 060-18 67 23 · Marie Gustafsson, Östersunds tingsrätt, tel 063-15 06 73 · Harriet Karlsson, Alingsås tingsrätt, tel 0322-793 27 · Kerstin Lundgren, Hovrätten, Göteborg, tel 031- 701 23 19 · Kate Olsson, Uddevalla tingsrätt, tel 0522-65 71 00 och · Gunilla Söderlund, Sunne tingsrätt, tel 0565-107 24, 070-511 23 26 För information om fler lokala fackliga företrädare, välkommen att kontakta avdelningsordförande Meijt Cederdahl, tel 070-300 18 70! ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar