Jämställdhetsgranskning av partiernas valmanifest

Report this content

Jämställdhetsgranskning av partiernas valmanifest - Årets bekännelser till feminismen - var det bara ett spel för gallerierna? undrar fackförbunden HTF, SKTF och ST efter att ha granskat samtliga riksdagspartiers valmanifest ur ett jämställdhetsperspektiv. Vänsterpartiet och folkpartiet får högst betyg i granskningen. Läs hela betygsättningen av valmanifesten på förbundens hemsidor: www.htf.se www.sktf.se www.stmf.se HTF, SKTF och STs VALKVINNOFEST Idag presenterar förbunden ett gemensamt "VALKVINNOFEST" med konkreta förslag på hur arbetslivet ska bli mer jämställt. · Lika lön för lika och likvärdigt arbete. · Förstärk arbetsrätten. Ta bort undantagsreglerna i LAS. De drabbar främst kvinnor vid exempelvis graviditet och föräldraledighet. · Rätt till heltid, möjlighet till deltid. · Mer pengar till offentlig sektor för att höja lönen för kvinnodominerade yrkesgrupperna. · Låt anställda påverka sin egen arbetstid och arbetets förläggning. Det leder till mindre stress och ohälsa och ökar möjligheterna att förena jobb och familj. · Gör arbetslivet barntillåtet. Stimulera män till att ta ut föräldraledighet. Skapa fler "pappamånader". När män tar större ansvar för familj och barn får kvinnor större möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. · Höj eller ta bort taket i föräldraförsäkringen. · Stimulera arbetsgivare att förbättra villkoren för småbarnsföräldrar. · Stärk JämO. Ökade resurser ger större möjligheter att kontrollera att jämställdhetslagen efterföljs. · Föräldrar som tillfälligt minskar sin arbetstid ska vid arbetslöshet få full A-kassa. Slutligen - för att visa att detta är en av de allra viktigaste framtidsfrågorna - fortsätter vi att kräva en jämställdhetsminister på heltid i Sverige. Gärna i kombination med vice statsministerposten! För mer information, välkommen att kontakta: · Annette Carnhede, förbundsordförande, ST, 070-641 12 15 · Inger Efraimsson, förbundsordförande, SKTF, 070-644 84 04 · Liisa Ödén Vento, förhandlingschef, HTF, tel 070-582 74 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020826BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020826BIT00730/wkr0002.pdf

Dokument & länkar