Perssons löften håller bara en vecka efter valet

Report this content

DEBATTARTIKEL FÖR FRI PUBLICERING (ej vikt till enskild tidning) Osthyvel blir slägga Perssons löften håller bara en vecka efter valet Bittra svek eller sur eftersmak - det var namnet på en rapport som (s) släppte som en kommentar till de borgerliga partiernas löften under valrörelsen. Inte kunde man då ana att den rubriken var en del i ett kretsloppstänkande, för att återanvändas i eftervalstider på s- regeringens förväntade budgetproposition? Nu ska ytterligare nedskärningar återigen drabba medborgarnas gemensamma statstjänst - trots upprepade löften om det motsatta. Såväl statsminister Göran Persson som hans ministerkollegor, exempelvis Mona Sahlin, har vid ett flertal tillfällen lovat att inte åderlåta statstjänsten ytterligare genom några "generella" neddragningar och att staten ska vara den bästa arbetsgivaren - löften som de nu inte tänker hålla. Persson kallar det osthyvel. Vi säger slägga och ta ditt ansvar! Om du nödvändigtvis ska skära bort någonting, våga då ta ansvar för ditt beslut! Berätta för ledningarna och personalen i statstjänsten vad det är de ska göra mindre av. Ingen mäktar med att göra allt eller mer med mindre resurser. För som arbetsgivare tänker du väl följa den nya föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete? Den tvingar alla arbetsgivare att analysera konsekvenserna av planerade neddragningar och omorganisationer. 0,7 procent tvärs över ska skäras bort i anslagen till statsförvaltningen, kan vi läsa i tidningen. Generellt. Det motsvarar fler än 2 000 anställda. På andra håll hör vi talas om det dubbla. Vilka signaler sänder regeringen till de unga och välutbildade som statstjänsten så väl behöver när 40-talisterna går i pension? Att det är attraktivt att jobba i statstjänsten? För bara några dagar sedan såg de på teve, att antalet sjukdagar på regeringskansliet har ökat med över 30 procent. I 90-talets stålbad minskade vår gemensamma statstjänst med över 40 000 anställda, lågt räknat. Den arbetsrelaterade ohälsan har ökat lavinartat. Kvar finns anorektiska organisationer med nedmonterade arbetsmiljöer. Allt färre ska göra allt mer och antalet arbetsuppgifter har ökat, bl a genom inträdet i EU. Som medborgare förväntar vi oss dessutom med rätta att få den service vi betalar för. Samtidigt vet vi hur personalen på CSN, Migrationsverket och Kriminalvårdsmyndigheterna går på knäna, för att bara nämna några exempel. Vi har arbetsförmedlingarna och försäkringskassorna. Det är de som ska se till att de sjukskrivna ska få rehabilitering, bli friska och komma ut i arbetslivet igen. Som ska hinna med att betala ut sjukpenning. - Färska siffror från SCB visar att 20 procent av STs medlemmar anser att de inte kan fullgöra de uppgifter som beslutats av regering och riksdag. - 40 procent arbetar över varje vecka. - 30 procent arbetar självmant över utan ersättning. - Hälften anser att arbetsgivaren inte försökt minska stressen. Hur ska de då kunna göra det med mindre pengar, färre anställda - på undantag, som vanligt? - En anmärkningsvärd ökning gäller antalet chefer som säger att de har bristande inflytande över sitt arbete. Siffran har fördubblats på två år. - Fler än hälften är kroppsligt uttröttade efter jobbet, som orsakar ren fysisk uttröttning och stark psykisk anspänning. - Uttröttningen och arbetsbelastningen drabbar också hårt bland chefer på olika nivåer i statstjänsten. Sex av tio känner sig uttröttade och har svårt att koppla bort jobbet på fritiden. Många av de kvinnliga cheferna känner också trötthet och håglöshet. - När pressen ökar tycks också konflikterna på arbetsplatsen öka.Var tredje ST-medlem säger att trakasserier och kränkande särbehandling förekommer på arbetsplatsen. Hela 20 procent har själva blivit utsatta. I regeringsförklaringen säger statsminister Göran Persson att arbetslivet måste bli mänskligare, att sjukskrivningarna måste minska och att den offentliga sektorn ska gå före och vara en mönsterarbetsplats. Vi undrar - är det så här det ska gå till? När regeringens budgetsiffror slår hårt i bordet hos generaldirektörer och verksamhetschefer, ska vi då tvingas uppmana våra medlemmar att hålla en tyst minut för den döende tilliten? På vår kongress 1999 lovade du dyrt och heligt, Göran Persson, att de anställda i statstjänsten hade offrats för sista gången. Begrunda du detta! Vi känner "Bittra svek och sur eftersmak". STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET Annette Carnhede, förbundsordförande För mer information, välkommen att kontakta: Annette Carnhede, STs förbundsordförande, tel 070-641 12 15 Dag Andersson, förbundssekreterare, tel 070-717 29 39 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00890/wkr0002.pdf

Dokument & länkar