Staten missköter ägaransvar enligt facket

Report this content

Green Cargo varslar 130 Staten missköter ägaransvar enligt facket Den fackliga kritiken från ST är hård när Green Cargo varslar 130 personer i administrativ tjänst i bl a Solna, Malmö, Göteborg, Hallsberg, Trelleborg, Gävle, Sundsvall och Stockholm. - Det här var väntat, och ännu värre kommer det att bli om inte staten, Näringsdepartementet, tar sitt ägaransvar! säger Stefan Bieder, STs ordförande på Green Cargo. Målet med varslen är att minska kostnaderna för administrationen med 20 procent, motsvarande 100 miljoner kronor. I det tidigare affärsverket SJ drogs divisionen SJ Gods med förlust. Skillnaden nu mot då är att man inte längre kan avskriva förlusterna. Ända sedan Green Cargo bolagiserades har företaget dragits med ekonomiska problem. Första året, 2001, gjorde bolaget en förlust på 75 miljoner kronor. I år ligger bolaget redan 120 miljoner kronor back, och förlusten för hela året beräknas uppgå till ca 240 miljoner kronor. - Att varsla 130 personer på administrationen är en kortsiktig lösning som inte löser de verkliga problemen, menar Stefan Bieder. - Vi vill att Näringsdepartementet tillsammans med företagsledningen beslutar om vilken verksamhet som Green Cargo ska bedriva. För att säkerställa svenska företags transportbehov att nå Europa måste även ett förbättrat samarbete ske med andra järnvägsförvaltningar. Kanske måste Green Cargo renodla sin verksamhet för att få rätt förutsättningar att bli lönsamt? Det bör man i alla fall titta på. Efter det får man fastställa vilka resurser som krävs. - För att lösa de ekonomiska problemen med vagnslasttrafiken behöver vi ges rätt förutsättningar. Ett förslag kan vara att Rikstrafiken får i uppdrag att upphandla olönsam trafik i likhet med persontrafiken. Idag tyngs vi av olönsamma transporter som äter upp lönsamheten inom andra områden. - Staten måste ta sitt ansvar. Vill staten uppnå en hållbar utveckling måste miljöfrågorna lyftas upp om man vill ha kvar järnvägstransporter i Sverige. Förändras inte förutsättningarna finns risken att Green Cargo går i konkurs redan 2004, varnar Stefan Bieder. För mer information, välkommen att kontakta: Stefan Bieder, STs ordförande på Green Cargo, tel 070-724 49 55 Björn T Johansson, STs vice ordförande på Green Cargo, tel 070-724 64 93 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00470/wkr0002.pdf

Dokument & länkar