Stayble har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 9 mars 2020

Report this content

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Stayble Therapeutics AB:s (”Stayble” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Första dag för handel på Nasdaq First North är fastställd till den 9 mars 2020.

Den 21 februari kommunicerade Stayble att Bolagets unitemission om 35 MSEK tecknades till totalt cirka 153 MSEK (vilket motsvarar en teckningsgrad om totalt cirka 436 %). Bolaget tillförs genom emissionen omkring 830 nya aktieägare och totalt emitteras 2 850 000 aktier samt 2 850 000 teckningsoptioner av serie TO1. Teckningsoptionerna kan tillföra Bolaget ytterligare 35 till 70 MSEK före emissionskostnader i december 2020. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO1 finns i det prospekt som offentliggjordes den 31 januari 2020.

Kortnamnet för Bolagets aktier på Nasdaq First North är STABL.

Kortnamnet för teckningsoptionerna av serie TO1 på Nasdaq First North är STABL TO1.

Rådgivare
Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar