Stayble har tillsammans med APL slutfört tillverkningen av prövningsläkemedlet till den kommande kliniska fas 2b studien.

Report this content

Bolaget kan meddela att prövningsläkemedlet (två doser av STA363 och placebo) nu har tillverkats och kvalitetssäkrats av vår samarbetspartner APL.

VD Andreas Gerward kommenterar: Att vi nu har färdigställt prövningsläkemedlet är ytterligare en viktig pusselbit för att kunna starta vår kommande fas 2b-studie. Vi inväntar nu godkännande på våra tidigare inskickade ansökningar i Nederländerna, Spanien och Ryssland samt följer utvecklingen av Covid-19 noga och dess påverkan på studiestart.

Målet med den klinisk fas 2b prövningen är att visa säkerhet, tolerabilitet och en kliniskt relevant minskning i smärta hos de patienter som behandlats med STA363. Studien kommer att inkludera cirka 100 patienter och genomföras på ett 20-tal kliniker i Nederländerna, Ryssland och Spanien.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar