Stayble stärker den vetenskapliga rådgivande kommittén med amerikanska opinionsledare

Report this content

Stayble Therapeutics meddelade idag att företagets vetenskapliga rådgivande kommitté har utsett två nya medlemmar - dr Aaron Calodney och dr Douglas Beall. Deras expertis och erfarenhet inom ryggradssjukdomar och smärtlindring kommer ge viktiga insikter såväl som det amerikanska perspektivet.

”Vi är mycket glada över att stärka expertisen i den rådgivande kommittén, särskilt med det amerikanska perspektivet. USA är inte bara en viktig marknad för oss men det finns dessutom en otrolig drivkraft för medicinsk innovation som det är viktigt för oss att utnyttja för att bygga en stark vetenskaplig närvaro och i slutändan öka marknadsintresset, säger VD Andreas Gerward.

Anders Lehmann, Chief Scientific Officer, kommenterar: ”Att rekrytera toppexperter av denna kaliber till vår vetenskapliga rådgivande kommitté är ett kvitto på förtroendet för vår teknologi och läkemedelskandidat STA363 från medicinska opinionsledare som dagligen träffar patienter som lider av kronisk ländryggssmärta. Det är en viktig bekräftelse på att vi utvecklar en lovande behandling som förutspås medföra betydande skillnader för patienter, vårdgivare och betalare.”

Aaron Calodney, Med. Dr., är chef för den kliniska forskningen vid Precision Spine Care, Tyler, Texas, USA och tidigare ordförande för American Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP). Dr Calodney är medlem i den rådgivande kommittén för World Institute of Pain (WIP). Han har varit styrelseledamot och utbildningschef för International Spine Intervention Society (ISIS) där han är chefsinstruktör. Dr Calodney är också lärare och examinator vid American Board of Interventional Pain Physicians (ABIPP) och Fellow of Interventional Pain Practice (FIPP). Dr Calodney är specialist inom anestesiologi och har subspecialitetslegitimation inom smärtlindring från American Board of Anesthesiology.

Calodney intresserar sig speciellt för ryggens sjukdomar, neuromodulation, epidural läkemedelsbehandling, injektionsbehandling av smärtande ryggradsdiskar, perifer nervskada och radiofrekvensablation, och har vidare publicerat en mängd artiklar och kapitel i läroböcker. Han deltar aktivt i klinisk forskning och har hållit över 400 inbjudna föreläsningar i USA och andra länder. Han är författare till de första evidensbaserade behandlingsriktlinjerna för interventionell smärtlindring, medicinering med opioider och behandling av ländryggssjukdomar med regenerativ medicin.

Douglas Beall, Med. Dr., är chef för interventionella ryggradsbehandlingar radiologi vid avdelningen för klinisk radiologi i Oklahoma City, Oklahoma, USA. Förutom expertis inom muskuloskeletal radiologi och interventionell behandling av ryggsjukdomar är dr Beall certifierad av American Academy of Pain Management, Society of Interventional Radiology och Interventional Pain Practice.

Han är aktiv inom undervisning och forskning och har publicerat mer än 250 artiklar i kvalitetsgranskade tidskrifter, 6 läroböcker, 60 kapitel i läroböcker och har givit mer än 1000 inbjudna föreläsningar och vetenskapliga presentationer. Dr Beall är medlem i Editorial Advisory Board of Diagnostic Imaging och granskare för muskuloskeletalsektionen i American Journal of Roentgenology. Dr Beall har också varit involverad i flera kliniska prövningar av nya behandlingar av diskogen ryggsmärta.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar