Staybles kliniska fas 2b-studie har nu också startat i Nederländerna

Report this content

Stayble kan idag, 2 juli 2020, meddela att Bolaget har initierat den första kliniken i Nederländerna och kan nu börja rekrytera patienter där. Bolaget har tidigare startat upp de första klinikerna i Ryssland. STA363 riktar sig till patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Målet med den kliniska fas 2b-studien är att påvisa säkerhet, tolerabilitet och kliniskt relevant minskning i smärta efter behandling med STA363 i patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Studien kommer att inkludera c:a 100 patienter och genomföras vid c:a 20 kliniker i Nederländerna, Ryssland och Spanien. Bolaget räknar med att kunna rekrytera dessa patienter under 12 månader. Patienterna kommer att behandlas med en single dos STA363 och skall därefter följas upp som längst i 12 månader.

VD Andreas Gerward kommenterar: Att Nederländerna nu har initierat sin första klinik, trots rådande COVID-19 pandemi är ytterligare en fantastisk prestation av mina medarbetare och våra samarbetspartners. Vi ser nu fram emot att starta upp första kliniken i Spanien samt ytterligare kliniker i Nederländerna och Ryssland.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomförandet av en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar