Steelscreen lanserar ny unik e-handelslösning för metallindustrin

Steelscreen lanserar ny unik e-handelslösning för metallindustrin Steelscreen lanserar en ny version av sin e-handelslösning för stål, rostfritt stål och aluminium. Den nya versionen, Version 3.0, inkluderar en unik produktmodell som möjliggör handel av miljontals produkter, vilket är mångfalt mer än någon annan marknadsplats för stål och aluminium kan erbjuda. Samtidigt inför Steelscreen en rad nya funktionaliteter och ett avsevärt förbättrat användargränssnitt. Steelscreen har utvecklats från en renodlad marknadsplats för europeisk metallindustri till ett kommunikationsnav, med fokus på att effektivisera hela den vertikala värdekedjan mellan köpare och säljare. Det nya handelsplattformen gör det även möjligt för Steelscreen att erbjuda företagsspecifika e-handelslösningar. Version 3.0 är konstruerad med tanke på att företag i industrin, som själva vill sätta upp e-handelslösningar, skall kunna nyttja Steelscreen som en teknikleverantör (Application Service Provider). "Vi har konsekvent utvecklat vår marknadsplats för att möta industrins behov och är mycket stolta över att nu kunna erbjuda världens främsta e- handelslösning för stål- och aluminiumprodukter. Vi arbetar dessutom just nu intensivt med ett antal projekt av företagsspecifika e-handelslösningar baserade på vår nya plattform. Intresset från branschen är mycket stort och vår lösning har rönt stort intresse och uppskattning", säger David Schelin, VD på Steelscreen. Den nyutvecklade produktmodellen bygger på en världsunik databas för metallprodukter, baserad på mer än 2500 standarder, 30000 legeringar, 280 produkter och 1000-tals produktattribut, vilket gör det möjligt att specificera miljontals unika metallproukter. Den nya produktmodellen tillsammans med den nya handelsfunktionaliteten, som medger handel med multipla orderrader och olika produkter i samma förfrågan eller offert, gör Steelscreens marknadsplats till den tekniskt sett mest avancerade marknadsplatsen i sitt slag. Steelscreen lanserar även funktionaliteten Open Market, en anslagstavla där köpare och säljare publikt kan publicera sina förfrågningar respektive utbud. Open Market gör det möjligt att snabbt nå nya, hittills okända handelspartner. Ytterligare ny funktionalitet är Steelscreens verktyg för personliga inställningar. Här ingår medlems- och produktfilter, vilka på ett smidigt sätt hjälper användarna att endast fokusera på de produkter och de företag som de är intresserade av. Möjligheten till personliga inställningar innebär att användarna kan skräddarsy marknadsplatsen efter deras specifika behov och att på så sätt dra ytterligare nytta av dess tjänster. Kring marknadsplatsen har Steelscreen byggt upp ett helt paket av tjänster, som till exempel egen nyhetstjänst, on-line kundservice och integrationslösningar. En viktig del av integrationslösningarna är Metal XML, den standard som Steelscreen utvecklat för XML-meddelanden inom stål- och metallindustrin. Metal XML har rönt stor internationell uppmärksamhet och blir potentiellt den globala standarden för elektronisk handel med metaller. Steelscreen (www.steelscreen.com) är den europeiska leverantören av e- handelslösningar för metallindustrin. Företaget bedriver ingen egen handel, utan verkar som en informationsförmedlare och tjänsteleverantör för aktörer inom metallindustrin. Företaget erbjuder företagsspecifika e- handelslösningar samt den enda oberoende marknadsplatsen för kolstål, rostfritt stål och aluminium. Steelscreens användare drar fördel av lägre kostnader, förbättrad marknadstäckning, förenklade rutiner och bättre marknadsöversikt, samt en rad nya tjänster för att underlätta försäljning och inköp. Steelscreen har kontor i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark och Polen och siten finns tillgänglig på tio olika språk. Steelscreen står bakom och utvecklar Metal XML (www.metal-xml.org) - den öppna industristandarden för metallkommunikation med syfte att förenkla integration mellan metallindustrins aktörer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00370/bit0002.pdf

Dokument & länkar