Stena Adactums röstandel i Midsona AB understiger återigen 30 procent efter omstämpling av A-aktier till B-aktier

Report this content

Som tidigare kommunicerats förvärvade Stena Adactum den 22 oktober 2021 ytterligare B-aktier i Midsona AB, vilket innebar att innehavet passerade 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Midsona AB. Samma dag ingav Stena Adactum begäran om omvandling av 457 500 A-aktier till B-aktier till styrelsen i Midsona AB. Omvandlingen är nu registrerad hos Bolagsverket och Stena Adactums innehav understiger därmed återigen 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Midsona AB. Stena Adactum innehar 86 428 A-aktier och 20 998 511 B-aktier i Midsona AB.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wassberg, VD Stena Adactum, 073-427 08 01 

Taggar:

Dokument & länkar