Stena kontrollerar mer än 90% av aktierna i Bostads AB Drott

Stena kontrollerar mer än 90% av aktierna i Bostads AB Drott Den 29 juni 2004 offentliggjorde Stena Fastighetsförvaltning AB ("Stena Fastighetsförvaltning"), ett av Stena AB helägt dotterbolaget, ett offentligt erbjudande riktat till aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser i Bostads AB Drott ("Drott"). Anmälningstiden för Stena Fastighetsförvaltnings erbjudande till aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser i Drott gick ut den 10 augusti 2004. Sammanräkningen av utfallet i erbjudandet är ännu ej avslutad men redan nu kan konstateras att Stena Fastighetsförvaltning genom erbjudandet förvärvat minst 10.014.304 aktier i Drott och konvertibla skuldförbindelser om minst nominellt MSEK 12,9 i Drott, vilket motsvarar 45,08% av samtliga aktier och röster i bolaget före full konvertering av utelöpande konvertibla skuldförbindelser respektive 98,47% av den del av det konvertibla förlagslånet som vid erbjudandets offentliggörande ej innehades av bolag inom Drottkoncernen. Sedan erbjudandet offentliggjordes har Stena Fastighetsförvaltning i marknaden löpande förvärvat 2.207.455 aktier i Drott, motsvarande 9,94% av samtliga aktier och röster i bolaget före full konvertering av utelöpande konvertibla skuldförbindelser. Det kan därmed konstateras att Stena AB via Stena Fastighetsförvaltning idag kontrollerar aktier i Drott, motsvarande minst 92,88% av samtliga aktier och röster i bolaget före full konvertering av utelöpande konvertibla skuldförbindelser. Stena Fastighetsförvaltning avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Drott. Som en service för kvarvarande minoritetsaktieägare kommer Stena Fastighetsförvaltning i likhet med tidigare att förvärva aktier i marknaden till kursen 150 kronor per aktie. Göteborg den 11 augusti 2004 Stena Fastighetsförvaltning AB Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: John Helgesson, vd Stena Fastigheter AB och vd Stena Fastighetsförvaltning AB, tel 031-775 85 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040811BIT00120/wkr0001.pdf

Dokument & länkar