Stena Recycling minskar klimatpåverkan genom specialanpassad transportlösning

Det ledande återvinningsföretaget Stena Recycling har nyligen avslutat en upphandling av transportlösningar för Halmstad. Den nya lösningen kommer att minska behovet av transport med över 20 procent och därmed ge förutsättning för all förbättring det innebär för stadstrafik, som minskat utsläpp och minskad ljudnivå.

Stena Recycling har en av sina större anläggningar i Halmstad med över 5 000 transporter per år och en totalsträcka om 89 000 kilometer. Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete har ett specialanpassat ekipage beställts som kan minska den totala transportsträckan avsevärt.
   – Det har varit viktigt för oss att kombinera vårt miljötänk med förbättrad transportsäkerhet. Nu har vi hittat en variant som uppfyller våra högt ställda krav. Tack vare att det nya ekipaget kan fylla mer last än tidigare lösningar kan vi ersätta över 1 000 turer, eller omkring 18 000 kilometer per år, säger Sverker Rosdahl, filialchef för Stena Recyclings fragmenteringsanläggning i Halmstad.

Det rör sig om 175 000 ton råmaterial från återvunnet avfall som ska transporteras årligen. För maximal säkerhet har ekipaget både förstärkts och försetts med automatisk täckning av lasten.
   – Så mycket som 42 ton kan transporteras åt gången. Ekipaget är specialanpassad för vår typ av verksamhet och dragbilen har en av de mest driftsnåla motorer som finns, Euro 5-klass. Detta är ett bra exempel på hur vi ständigt kan förbättra och utveckla, såväl för miljön som för verksamheten, säger Roger Alsén, Stena Recyclings transportchef.

Stena Recyclings nya transportlösning tillhandahålls av EliaExpress.
   – Stena Recycling är ett innovativt företag med stort miljöfokus som vi ser fram emot att samarbeta med och bidra med vår kompetens, säger Jonas Lilja, VD EliaExpress AB.

För mer information kontakta:
Sverker Rosdahl, Filialchef fragmenteringsanläggningen i Halmstad, Stena Recycling AB, tel. 010-445 74 30

Annette Björklund, Kommunikationschef, Stena Recycling AB, tel. 0723-70 10 17, annette.bjorklund@stenarecycling.se

Stena Recycling
är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag med närmare 100 anläggningar, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, och med drygt 1 000 anställda. Vår målsättning är att återvinna avfall på klokaste sätt, samt att bidra till miljönytta och en stark avfallsekonomi för våra kunder. Vi vet hur råmaterial utvinns, bearbetas, används och till slut återanvänds, återvinns eller, om det är nödvändigt, oskadliggörs eller deponeras. Det är maximering av resurserna som är vår kärnverksamhet. Stena Recycling hanterar årligen 2,5 miljoner ton avfall och ingår i Business Area Recycling inom Stena Metallkoncernen som bedriver verksamhet på mer än 250 platser i 14 länder. Läs mer på www.stenarecycling.se

Taggar:

Media

Media

Citat

Det har varit viktigt för oss att kombinera vårt miljötänk med förbättrad transportsäkerhet
Sverker Rosdahl, filialchef för Stena Recyclings fragmenteringsanläggning i Halmstad
Detta är ett bra exempel på hur vi ständigt kan förbättra och utveckla, såväl för miljön som för verksamheten
Roger Alsén, Stena Recyclings transportchef