• news.cision.com/
 • Stena RoRo/
 • Stena RoRo förstorar och moderniserar RoPax-fartygen Stena Lagan och Stena Mersey genom förlängning med 36 meter

Stena RoRo förstorar och moderniserar RoPax-fartygen Stena Lagan och Stena Mersey genom förlängning med 36 meter

Report this content

Efter den omfattande ombyggnationen ska RoPax-fartyget Stena Lagan åter vara i trafik för Stena Line i början av 2021, medan systerfartyget Stena Mersey beräknas komma i trafik senare under 2021. Stena RoRo ansvarar för design och genomförandet av projektet, som bland annat innebär att man delar fartyget på mitten och installerar nya mittsektioner.Last- och passagerarkapaciteten ökar och med ny inredning och modern teknik erhålls också effektivare drift, uppgraderat passagerarkoncept och minskade utsläpp per fraktenhet. Förlängningen på 36 meter ger fartyget en ny totallängd på 222 meter och en lastkapacitet på 2875 lastmeter, en ökning med 30 procent. Sedefvarvet i Tuzla i Turkiet är kontrakterade för att utföra den omfattande ombyggnaden som inleddes på det första fartyget, Stena Lagan, i augusti och beräknas vara klart i januari 2021.

”Att förlänga fartyg är ett bra och kostnadseffektivt sätt att snabbt öka kapaciteten. Fartygen blir både större och rejält uppgraderade genom det här omfattande projektet. Det bidrar till såväl god kundnytta för beställaren, som positiva upplevelser för passagerarna och minskad miljöpåverkan”, kommenterar Per Westling, VD Stena RoRo.


Förlängningen av de två fartygen Stena Lagan och Stena Mersey är en del av Stena Lines pågående modernisering av fartygsflottan där effektivitet och hållbarhet är i fokus. Stena Line har också beställt fem nya fartyg av modellen E-Flexer som utvecklats, designats och byggs tillsammans med Stena RoRo på det kinesiska varvet CMI Jinling Weihai. De två första fartygen, Stena Estrid och Stena Edda, har gått i trafik på Stena Lines linjer på Irländska Sjön under våren och i slutet av året väntas leverans av den tredje, Stena Embla. De två sista planeras att levereras under 2022 och är längre och större än de tre första. Stena Line har inte meddelat vart de ska trafikera.

– Tillsammans med Stena RoRo bygger vi med dessa projekt vidare på vårt framgångsrika RoPax-koncept med en mix av frakt och passagerare. Genom en modernisering och standardisering av vår fartygsflotta säkrar vi en tillförlitlig operation och kan på ett ännu bättre sätt stötta och växa tillsammans med våra kunder, säger Niclas Mårtensson, VD på Stena Line.

Ombyggnationen innebär också att antalet hytter ökar med 80 till totalt 200. En ny öppningsbar bogsektion för s k ”drive-through” installeras, vilken tillsammans med nya internramper i båda riktningarna innebär effektivare lastning och lossning.S k flapp-roder och tre bogpropellrar, mot tidigare två, förenklar manövreringen av de förlängda fartygen. Installation av s k hybridscrubbers för avgasrening och ett nytt reningssystem för ballastvattnet minskar effektivt fartygets miljöpåverkan.

Passagerarutrymmena uppdateras med dagens Stena Line-design och utökas med såväl nya butiker, som passagerar-lounger och ett nytt soldäck akterut. Passagerarkapaciteten ökar till 970 passagerare.

”Projektet är både komplicerat och intressant. För varvet är detta en utmaning med avseende på både tid, komplexitet och omfattning, men de är ambitiösa och vi är nöjda med samarbetet,” säger Mikael Abrahamsson, ombyggnadschef på Stena RoRo och ansvarig för projektgruppen om tio personer som är på plats i Tuzla.

Ombyggnationen inkluderar:

 • 36 meters förlängning (total ny längd 222 meter)
 • 30 procent ökad fraktkapacitet (totalt 2875 längdmeter)
 • 80 nya hytter
 • Utökad personbilskapacitet med 100 bilar
 • Ny bogsektion med bogdörrar och ramp
 • Rak genomkörning på två nivåer (”drive through”)
 • Nya internramper
 • Installation av avgasrening, så kallade hybridscrubbers
 • Flapp-roder för bättre manövreringsförmåga
 • Tre bogpropellrar (mot tidigare två)
 • Nytt reningssystem för ballastvatten
 • Moderniserade passagerarutrymmen
 • Ny butik
 • Nya passagerar lounger med bl a vilstolar
 • Nytt soldäckFoto: Sedefvarvet
Time lapse, som visar förlängningen och ombyggnationen:
https://stena.sharefile.com/share/view/s25be1a3c29e434f9
(Oddway)

För mer information:
Per Westling, VD Stena RoRo AB
Tel: +46 31 855154   
E-post: per.westling@stena.com  


Stena Line Press Office

Tel: +46 (0) 704 85 85 32
E-post: press@stenaline.com

Sedan 1977 leder Stena RoRo utvecklingen av nya marina RoRo-, last- och passagerarkoncept. Våra produkter består av specialbyggda, såväl som standardiserade RoRo och RoPax fartyg. Bolaget hyr ut ett femtontal fartyg till operatörer världen över, både andra Stenabolag och tredje part. Stena RoRo specialiserar sig framför allt på att använda sin tekniska kompetens till design och produktion av nya fartyg och konvertering av existerande fartyg för att kunna leverera skräddarsydda transportlösningar till sina kunder. Det kallar vi “Stenability”. Sedan 2013 ansvarar vi för design och färdigställande av Mercy Ships nya sjukhusfartyg Global Mercy - världens största civila sjukhusfartyg.
www.stenaroro.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Efter den omfattande ombyggnationen ska RoPax-fartyget Stena Lagan åter vara i trafik för Stena Line i början av 2021, medan systerfartyget Stena Mersey beräknas komma i trafik senare under 2021. Stena RoRo ansvarar för design och genomförandet av projektet, som bland annat innebär att man delar fartyget på mitten och installerar nya mittsektioner.
Twittra det här

Citat

Att förlänga fartyg är ett bra och kostnadseffektivt sätt att snabbt öka kapaciteten. Fartygen blir både större och rejält uppgraderade genom det här omfattande projektet. Det bidrar till såväl god kundnytta för beställaren, som positiva upplevelser för passagerarna och minskad miljöpåverkan
Per Westling, VD Stena RoRo
Tillsammans med Stena RoRo bygger vi med dessa projekt vidare på vårt framgångsrika RoPax-koncept med en mix av frakt och passagerare. Genom en modernisering och standardisering av vår fartygsflotta säkrar vi en tillförlitlig operation och kan på ett ännu bättre sätt stötta och växa tillsammans med våra kunder
Niclas Mårtensson, VD på Stena Line
Projektet är både komplicerat och intressant. För varvet är detta en utmaning med avseende på både tid, komplexitet och omfattning, men de är ambitiösa och vi är nöjda med samarbetet
Mikael Abrahamsson, ombyggnadschef på Stena RoRo