Första leveransen av medicinsk cannabisolja till svenska patienter

STENOCARE A/S
NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET, DANMARK

TICKER:  STENO

STENOCARE A/S (“STENOCARE”) och Emerald Health Therapeutics Inc (“Emerald”) meddelar härmed att den första leveransen av medicinsk cannabisolja har levererats till Sverige den 23 december 2020.
 

STENOCARE meddelade den 8 september att medicinsk cannabisolja från deras leverantör, Emerald, har godkänts för behandling av svenska patienter. Svenska och kanadensiska hälsovårdsmyndigheter har färdigställt de nödvändiga certifikaten och den första leveransen av medicinsk cannabisolja levereras nu till svenska patienter. I Sverige har patienter via sina läkare ansökt om receptförskrivning för behandling med medicinsk cannabisolja.

STENOCARE är en ledande leverantör av receptbelagda medicinska cannabisprodukter, och det är bolagets kanadensiska leverantör Emerald som kommer att tillverka och leverera dessa medicinska cannabisoljeprodukter till den svenska marknaden.

Niels V. Olsen, anestesiolog, D.M.Sc., vid “Smärt och Psykiatri Centrum Malmö” kommenterar:

”Vi har tillämpat konventionella behandlingsprotokoll och finner det relevant att komplettera med medicinsk cannabis”

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD på STENOCARE kommenterar:

”Med denna första leverans av medicinsk cannabisolja till Sverige har vi uppnått flera viktiga milstolpar. Först och främst är det den första medicinska cannabisoljeprodukten att förskrivas för behandling av svenska patienter och vi ser fram emot att följa effekten av behandlingen. Därtill är det en mycket viktig milstolpe för STENOCARE och vår strategi om att inta nya marknader och sälja produkter tillsammans med våra partners”.För ytterligare information om STENOCARE, vänligen kontakta:

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD          Telefon: +45 31770060            E-post: presse@stenocare.com

STENOCAREs Certified Adviser är Keswick Global AG, Telefon: +43 1 740 408045, E-post: info@keswickglobal.com

Om STENOCARE A/S

STENOCARE A/S grundades 2017 med syftet att leverera medicinsk cannabis till patienter i Danmark och internationellt. Bolaget var först med att få den danska läkemedelsmyndighetens tillstånd att importera, distribuera samt odla och producera medicinsk cannabis. STENOCARE bygger en toppmodern produktionsanläggning för odling och produktion av medicinsk cannabis i bolagets lokaler på Jylland, Danmark.

www.stenocare.se