Idag inleds handeln i STENOCARE A/S aktier på Spotlight Stock Market

Idag, den 26 oktober 2018, inleds handeln i STENOCARE A/S (”STENOCARE”) aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under handelsbeteckningen STENO och har ISIN-kod DK0061078425.

Övertecknad nyemission inför notering

Noteringen på Spotlight Stock Market har föregåtts av en nyemission som tillförde STENOCARE cirka 18,6 MDKK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till cirka 402 MDKK inklusive teckningsåtagande om cirka 11,2 MDKK, vilket motsvarar en total teckningsgrad om cirka 2 161 procent och en teckningsgrad i den publika delen av nyemissionen, det vill säga den del som ej var skriftligen avtalad på förhand, om cirka 5 281 procent. Totalt tecknade 11 812 enskilda tecknare aktier i nyemissionen och STENOCARE tillfördes cirka 2 100 nya aktieägare.

Emissionslikviden ska, förutom operativa kostnader, finansiera utvecklingen av en produktionsanläggning för odling och produktion av medicinsk cannabis.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med bolagets nyemission och notering på Spotlight Stock Market. Nordnet Bank AB har agerat Selling Agent och Gemstone Capital har varit bolaget behjälpligt med bland annat marknadsföring i Danmark.

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om STENOCARE, vänligen kontakta: 

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD

genom presskoordinator Lisbeth Grænge Hansen
Telefon: +45 30 16 10 97

E-post: presse@stenocare.com

STENOCARE A/S grundades 2017 med syfte att vara en aktiv deltagare i det danska försöksprogrammet avseende medicinsk cannabis. STENOCARE var den första att erhålla tillstånd från det danska läkemedelsverket att både importera, distribuera samt odla och producera medicinsk cannabis. STENOCARE erbjuder högkvalitativa medicinska cannabisoljor av farmaceutisk kvalitet, som produceras genom hygienisk och högteknologisk odling och bearbetning utan användning av bekämpningsmedel. STENOCARE kommer även att utveckla en produktionsanläggning för odling och produktion av medicinsk cannabis i bolagets lokaler på Jylland i Danmark. 

Om oss

STENOCARE A/S is founded in 2017 to work with the Danish legalization program for medical cannabis to give better quality of life for patients. The company import’s and sell finished products for the Danish market via distributors. STENOCARE has approvals from the Danish Medicine Agency to supply pharmacies and hospitals with medical cannabis oil products. The company will build a production facility to cultivate and manufacture their own finished medical cannabis products for patients in Denmark and Europe, and thereby command the entire value chain and secure supply capacity. STENOCARE has a strategic partner, CannTrust Inc, that is providing their technology and knowhow for production of medical cannabis.

Prenumerera

Dokument & länkar