STENOCARE A/S – det första bolaget inom medicinsk cannabis att noteras i Europa – har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Det danska bolaget STENOCARE A/S ("STENOCARE" eller "Bolaget") grundades 2017 med visionen att hjälpa patienter i smärta till en förbättrad livskvalitet. Bolaget är det första att sälja godkända medicinska cannabisoljor i Danmark. Bolaget har nu godkänts för notering på Spotlight Stock Market och meddelar att teckningstiden i Bolagets nyemission om cirka 18,6 MDKK inleds på måndag, den 24 september 2018. Motivet till nyemissionen är att finansiera Bolagets planerade tillväxt, vilket inkluderar uppbyggnad av en produktionsanläggning för odling och tillverkning av egna färdiga medicinska cannabisprodukter för patienter i Danmark och Europa.

Om STENOCARE

Den 1 januari 2018 initierade det danska “Folketinget” (motsvarande Riksdagen) ett fyraårigt försöksprogram ("Försöksprogrammet") som möjliggör för samtliga läkare i Danmark att förskriva recept på medicinsk cannabis. Syftet med försöksprogrammet är att ge patienter i behov en laglig möjlighet att få behandling med medicinsk cannabis.

STENOCARE var det första bolaget på den danska marknaden att erhålla licenser från det danska läkemedelsverket om att både odla, producera och importera medicinsk cannabis. Som ett resultat är STENOCARE den första och för närvarande enda leverantören inom försöksprogrammet som, genom Danmarks två ledande läkemedelsdistributörer, har börjat leverera medicinska cannabisoljeprodukter till danska apotek och sjukhus.

De ursprungliga produkterna importeras från STENOCAREs kanadensiska partner, CannTrust [TSX: TRST] och är tillgängliga i storskalig volym. Produkterna består av högkvalitativa medicinska cannabisoljor av farmaceutisk kvalitet, framställda genom hygienisk odling och bearbetning, utan användning av bekämpningsmedel. STENOCARE erbjuder för närvarande tre produkter: CBD Drops STENOCARE, THC Drops STENOCARE och 1:1 Drops STENOCARE.

STENOCARE kommer även att utveckla en separat produktionsanläggning för odling och produktion av egna medicinska cannabisprodukter i Bolagets lokaler på Jylland i Danmark.

Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD för STENOCARE

”STENOCARE grundades med den tydliga och enkla visionen om att skapa bättre livskvalitet för patienter genom att erbjuda medicinsk cannabis som alternativ eller komplement till traditionell medicin. Inspirationen till Bolaget kom från personliga erfarenheter av familjemedlemmar och vänner som upplevt omänskliga mängder av smärta och trauma. Det kapital vi får in genom nyemissionen kommer att användas för att utveckla vår förmåga att göra en verklig skillnad på denna nya och viktiga marknad”, kommenterar Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD och medgrundare av STENOCARE.

Noteringen och kommande nyemission

STENOCARE har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (danskt bolag och danska kronor) under förutsättning att den kommande nyemissionen uppnår fastställd lägsta gräns om cirka 11,1 MDKK samt att Spotlights ägarspridningskrav uppnås. Bolaget genomför nu en nyemission om cirka 18,6 MDKK före emissionskostnader, inför notering på Spotlight. Det kapital som tillförs genom nyemissionen kommer primärt att finansiera utvecklingen av Bolagets produktionsanläggning på Jylland i Danmark samt operativa kostnader.

Noteringsemission i sammandrag
Teckningstid: 24 september – 9 oktober 2018.

Teckningskurs: 8,80 DKK.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 400 aktier.
Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 2 113 000 aktier, motsvarande 18 594 400 DKK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 11 088 000 DKK.
Antal aktier innan nyemission: 6 784 762 stycken.
Värdering (pre-money): Cirka 59,7 MDKK.
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,2 MDKK, totalt motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen. Detta inkluderar teckningsförbindelser från styrelse, ledande befattningshavare och huvudägare.
Notering på Spotlight: Aktien i STENOCARE är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 26 oktober 2018 under kortnamnet STENO.
Aktiens ISIN-kod: DK0061078425.

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer representanter från STENOCARE att presentera verksamheten, teamet och Bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
1 oktober 201817:30-19:30 Investerarträff Dansk Arkitektur Center Bryghuspladsen 10 1473 København K Anmälan görs viawww.sedermera.se, www.gemstonecapital.com, www.nordnet.dk eller www.stenocare.com
2 oktober 201817:45-19.30 Investerarträff Scandic Klara,Slöjdgatan 7,Stockholm

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight. Nordnet Bank AB är Selling Agent. Gemstone Capital är Bolaget behjälpligt med bland annat marknadsföring i Danmark.

Mer information

För en introduktion av STENOCARE samt tillgång till teckningsblanketter och instruktioner, hänvisas till Bolagets memorandum (på engelska och svenska) som finns att tillgå på STENOCAREs (www.STENOCARE.com/investor), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Gemstone Capitals (www.gemstonecapital.com) respektive hemsidor. Memorandumet finns även tillgängligt på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Teasers (på svenska och danska) och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga den 24 september 2018, då teckningstiden inleds.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om STENOCARE, vänligen kontakta:
Thomas Skovlund Schnegelsberg, CEO

genom presskoordinator Lisbeth Grænge Hansen
Telefon: +45 30 16 10 97
E-post: presse@stenocare.com

STENOCARE A/S grundades 2017 med syfte att vara en aktiv deltagare i det danska försöksprogrammet avseende medicinsk cannabis. Bolaget har fått tillstånd från det danska läkemedelsverket att importera, distribuera samt producera medicinsk cannabis. Bolaget erbjuder högkvalitativ medicinsk cannabisolja av farmaceutisk kvalitet, som produceras genom hygienisk och högteknologisk odling och bearbetning utan användning av bekämpningsmedel. STENOCARE kommer även att utveckla en produktionsanläggning för odling och produktion av medicinsk cannabis i Bolagets lokaler på Jylland i Danmark.

Om oss

STENOCARE A/S is founded in 2017 to work with the Danish legalization program for medical cannabis to give better quality of life for patients. The company import’s and sell finished products for the Danish market via distributors. STENOCARE has approvals from the Danish Medicine Agency to supply pharmacies and hospitals with medical cannabis oil products. The company will build a production facility to cultivate and manufacture their own finished medical cannabis products for patients in Denmark and Europe, and thereby command the entire value chain and secure supply capacity. STENOCARE has a strategic partner, CannTrust Inc, that is providing their technology and knowhow for production of medical cannabis.

Prenumerera