Eppendorf AG arbetar globalt med STEP-systemet

Hamburg baserad life science-specialist väljer PIM/MDM-plattform från Stibo Systems 

Hamburg, 3/11, 2011 – Stibo Systems, som är specialiserade i lösningar och teknologier inom hantering av strategisk information tillkännagav idag att Eppendorf AG i Hamburg har bestämt sig för att använda STEP-plattformen från Stibo Systems för att centralt hantera all strategisk information om företagets mer än 5 000 produkter. Informationen kan bearbetas av anställda över hela världen från en central källa.

Eppendorf är ett bioteknologiskt företag som utvecklar, producerar och säljer system för laboratorieanvändning i hela världen. Produktutbudet omfattar bl.a. pipetter, centrifuger, apparater för DNA-kopiering och system för cellmanipulering.

Eppendorfs produkter – såväl pipetter som centrifuger och apparater för djupfrysning – används i så gott som alla laboratorier. Företaget som grundades 1945, är baserat i Hamburg och sysselsätter omkring 2 600 personer i hela världen. Numera har Eppendorf dotterbolag i 22 länder. Kunder inom läkemedelsbranschen, life science och anläggningar för biologisk forskning kan välja att handla Eppendorfs produkter i kataloger på tio olika språk eller på Internet direkt via en webbshop.

För att hantera strategisk bildinformation beslöt Eppendorf förra året att använda PIM/MDM-systemet STEP från Stibo Systems för att produktkommunikationen ska bli så säker och effektiv som möjligt.

Frank Thormählen, chef för avdelningen för teknisk dokumentation, leder PIM-projektet och förklarar följande: ”I vår bransch gäller absolut precision och pålitlighet. Metoderna och möjligheterna för undersökningar i universitetsbaserade och kommersiella forskningsanläggningar förändras blixtsnabbt. Vi reagerar genom att utveckla innovativa apparater, material och system, vilkas marknadsföring och försäljning ställer mycket höga krav på produktkommunikationen”.

I nuläget använder Eppendorf STEP-systemet som central databas för bilder. Där har omkring 3 000 bilder sammanställts från olika lagringsplatser, bland annat CD- och DVD-skivor, CRM-system, Exceltabeller och PowerPoint-presentationer. STEP är en tillförlitlig och aktuell källa för bilddata. Framför allt är tillgängligheten hög. Fler än 100 anställda inom produkthantering, IT och marknadsföring i världen har via en webbapplikation säker tillgång till STEP-systemet. I nästa fas ska all övrig produktinformation utökas så att den kan distribueras på flera språk till webbshopen, Internet och katalogproduktionen.

Manfred Heckt, VD för Stibo Systems Tyskland säger så här: ”Ett globalt växande företag som Eppendorf måste hantera strategisk information så att produkterna kan marknadsföras snabbt och flexibelt. Fel och brister i informationen kan snabbt skapa stora problem. När det gäller hantering av flera språk och anpassning till olika länder är STEP en bra lösning som förser alla publiceringskanaler med korrekt data”.

Om Stibo Systems

Stibo Systems är världsledande inom Strategic Information ManagementTM. Stibo’s STEP-lösning är en flexibel plattform som tillåter företag att hantera mycket komplex information globalt genom användning av integrerade informationsprocesser. Plattformen kombinerar strategisk information (MDM) med produktinformationshantering (PIM), vilket skapar konsekvens i produktrelaterade affärsprocesser i hela organisationen. Referenser: GE, Sears, Siemens, Sony, B & Q, Screwfix, Fujitsu, Thule, The Home Depot, Target, Thomas Cook, VWR, Wolseley, Würth och många andra globala företag. Se mer information om www.stibosystems.com/se.

Kontakt:                                            

Anne-Marie Gebbink 

Marketing Coordinator

+45 89391111

amge@stibo.com

Stibo Systems är världsledande inom Strategic Information ManagementTM. Stibo’s STEP-lösning är en flexibel plattform som tillåter företag att hantera mycket komplex information globalt genom användning av integrerade informationsprocesser. Plattformen kombinerar strategisk information (MDM) med produktinformationshantering (PIM), vilket skapar konsekvens i produktrelaterade affärsprocesser i hela organisationen. Referenser: GE, Sears, Siemens, Sony, B & Q, Screwfix, Fujitsu, Thule, The Home Depot, Target, Thomas Cook, VWR, Wolseley, Würth och många andra globala företag. Se mer information om www.stibosystems.com/se.

Taggar:

Prenumerera