12 miljoner till forskning för hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion

Stiftelsen Lantbruksforskning, i samarbete med Formas, öppnar en utlysning om sammanlagt ca 12 miljoner kronor till forskningsprojekt inom trädgård. Utlysningen är en del av en större strategisk trädgårdssatsning. Trädgårdsnäringen har bidragit med 2 miljoner till denna utlysning.

Det övergripande målet i utlysningen är att projekten ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion och relaterade värdekedjor. Trädgårdssektorn har en stor utvecklingspotential och efterfrågan av svenska produkter ökar. Samtidigt behöver vi intensifiera arbetet med att hitta lösningar på hållbarhetsutmaningarna.

- Utlysningen ger en viktig stimulans till forskningen så att den kan möta de behov och utmaningar som finns inom sektorn, säger Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef Kjell Malmlöf.

Utlysningen öppnar den 28 augusti och ansökningarna måste vara inne senast den 11 oktober

Kjell Malmlöf
forskningschef
kjell.malmlof@lantbruksforskning.se

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares egen forskningsstiftelse.
Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning
som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar.
Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på
www.lantbruksforskning.se.

Taggar:

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Media

Media