Nytt forskningsprogram för en hållbar livsmedelskedja

Stiftelsen lantbruksforskning ger medel till forskning för ett hållbart lantbruk. FN:s Agenda 2030 för en hållbar utveckling uttrycker ett mål om tryggad livsmedelsförsörjning och ett hållbart jordbruk.

Mot bakgrund av detta har Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med Arla beslutat att ge medel åt fem forskningsprojekt som tillsammans syftar till att bidra till en konkurrenskraftig och hållbar mjölkproduktion och att öka kunskaper om hur mejeriprodukter bidrar till en balanserad och näringsrik kost för konsumenterna. Det är forskare från tre olika forskningsmiljöer som går samman för ökat samarbete.

- Vi testar något för oss helt nytt när vi låter olika organisationer gå samman för att adressera dessa viktiga frågor. Jag är övertygad om detta skapar förutsättningar för att Sverige fortsättningsvis kommer att ligga i framkant för forskning kring en hållbar livsmedelsproduktion, säger Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningschef Kjell Malmlöf.

De projekt som ingår i samarbetet är:

  • Pernilla Tidåker, SLU – Den mångfunktionella mjölkgården: Indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biodiversitet
  • Ulf Sonesson, RISE – Nutritions -och hälsoindikatorer inom Livscykelanalyser (LCA) av livsmedel
  • Christel Cederberg, Chalmers – Att mäta och bedöma matens miljöpåverkan
  • Pekka Huhtanen, SLU – Ökad hållbarhet i mjölkproduktionen genom förbättrad fodereffektivitet
  • Mikaela Lindberg, SLU – Skötselåtgärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd i mjölkkobesättningar

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, kommer att koordinera programmet.

- Stiftelsens forskningsfinansiering skall skapa nytta för näringen. Med den här satsningen hoppas vi kunna stärka den viktiga dialogen mellan producent och konsument om våra livsmedel i ett bredare perspektiv, säger stiftelsens VD Christian Nyrén.  

Kjell Malmlöf
forskningschef
kjell.malmlof@lantbruksforskning.se

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares egen forskningsstiftelse.
Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning
som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar.
Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på
www.lantbruksforskning.se.

Taggar:

Om oss

Stiftelsen Lantbruksforskning är Sveriges lantbrukares och trädgårdsföretagares egen forskningsstiftelse. Genom stiftelsen tar bönder ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbarutveckling av det svenska lantbruket. Finansieringen bygger på ett frivilligt system där lantbrukets olika näringsgrenar deltar. Forskningen finansieras också med statliga medel. Läs mer på www.lantbruksforskning.se.

Prenumerera

Media

Media