Efter tio års samarbete: Hässelby Hem fortsätter stötta Läxhjälpen på Smedshagsskolan!

Report this content

Hässelby Hem och Stiftelsen har samarbetat i över tio år för att fler åttor och nior på Smedshagsskolan i Hässelby ska få gymnasiebehörighet och självförtroende inför framtiden. Nu förlängs samarbetet ytterligare. 

Vi är väldigt glada över att kunna meddela att Hässelby Hem, som varit en lokal partner till Stiftelsen Läxhjälpen i över tio år, kommer fortsätta stötta Läxhjälpen under  2021. Tack vare stödet kommer läxhjälpseleverna på Smedshagsskolan i Hässelby kunna få stöttning i sina studier efter skoltid för att uppnå gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Förra läsåret var det 16 480 elever som stod på skolavslutningen i nian utan gymnasiebehörighet. Det finns idag skolor där så många som 70 % av eleverna inte når gymnasiebehörighet. Den faktor som är mest bidragande till en elevs chanser att klara skolan är föräldrarnas utbildningsnivå. Den ideella stiftelsen Läxhjälpen bedriver, tack vare stöd från bland annat näringslivet, ett resultatfokuserat och strukturerat läxhjälpsprogram som bidrar till att fler klarar grundskolan med gymnasiebehörighet inför framtiden. 

”Läxhjälpens arbete med ungdomar som vill uppnå goda studieresultat trots att de av olika anledningar kan ha svårt att studera är oerhört viktigt och vi är väldigt glada att vi kan vara med och bidra till deras goda arbete. Vi arbetar för långsiktiga förbättringar i våra områden, och har stöttat Läxhjälpen i ett helt decennium nu. Vi på Hässelby Hem är väldigt stolta över det fina resultatet som Smedshagsskolan och Läxhjälpen visat för 2020.” Peter Leskinen, förvaltningschef Hässelby Hem

“Social förändring tar tid. Därför är det glädjande att Hässelby Hem satsar på ungdomarna i sina områden likväl som att man tänker långsiktigt kring satsningarna. Vi på Läxhjälpen är mycket glada över vårt långtgående samarbete med Hässelby Hem.” Erica Hagström, regionchef Stiftelsen Läxhjälpen

Erica Hagström, regionchef Stiftelsen Läxhjälpen, 076-170 45 88, erica@laxhjalpen.se

Peter Leskinen, förvaltningschef Hässelby Hem, peter.leskinen@hasselbyhem.se
 

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Med en bevisad effekt för målgruppen tillhandahålls läxhjälpsprogrammet i samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner från Malmö i söder till Umeå i norr, i 55 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Prenumerera

Media

Media