Hyresbostäder i Norrköping förlänger sitt samarbete med Läxhjälpen!

Report this content

Hyresbostäder i Norrköping förlänger sitt samarbete med Läxhjälpen, så att fler åttor och nior på Borgsmoskolan ska få gymnasiebehörighet och självförtroende inför framtiden.

Vi är väldigt glada över att kunna meddela att Hyresbostäder i Norrköping fortsätter stötta Läxhjälpen som lokal partner till läsåret 2021/2022.

Förra året gick 16 058 elever ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det finns idag skolor där så många som 60% av eleverna inte når gymnasiebehörighet. Den ideella stiftelsen Läxhjälpen bedriver idag, tack vare stöd från bland annat näringslivet, ett resultatfokuserat och strukturerat läxhjälpsprogram för att hjälpa elever att klara grundskolan med gymnasiebehörighet. Med ett viktigt monetärt stöd kommer Hyresbostäder i Norrköping att fortsätta stötta Läxhjälpens verksamhet på Borgsmoskolan. 

“Hyresbostäder i Norrköping har möjliggjort för Läxhjälpen att erbjuda Läxhjälpsprogrammet för de elever på Borgsmoskolan som behöver det som allra mest under flera år, och det känns så kul att vi kan fortsätta med det även under läsåret 21/22 tack vare det förlängda samarbetet. Det är glädjande att Hyresbostäder i Norrköping ser värdet i att satsa på skolan och att göra det långsiktigt”. Erica Hagström, regionchef öst Stiftelsen Läxhjälpen

“Att få godkända betyg från skolan är avgörande för en individs framtid. Ju fler ungdomar som tror på sig själva och har drömmar desto bättre chanser har vi att bryta utanförskap och minska segregation, vilket gynnar hela samhället – inte bara dem som bor och verkar i stadsdelar med socioekonomiska utmaningar. Ungdomar behöver goda förebilder som dessutom kan stötta dem i deras skolgång. Därför är läxhjälp ett viktigt och bra verktyg. Vi som allmännyttigt fastighetsbolag har både möjlighet och ansvar att vara med och bidra till att oavsett i vilken stadsdel man bor så ska levnadsvillkoren vara jämlika för alla. Alla är värda en bra uppväxt.” Anna Kanervo, Stadsutvecklare Hyresbostäder i Norrköping 

För mer information, vänligen kontakta:
Erica Hagström, regionchef Öst
erica@laxhjalpen.se
076-170 45 88

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Med en bevisad effekt för målgruppen tillhandahålls läxhjälpsprogrammet i samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner från Malmö i söder till Haparanda i norr, i 73 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Prenumerera