ICA Stiftelsen ny projektpartner till Läxhjälpen

Report this content

Vi har idag glädjen att stolt presentera ICA Stiftelsen och Sveriges ICA-handlare som verksamhetens nya projektpartner. Läxhjälpen genomför under 2021 projektet "FICA med Läxhjälpen" för verksamhetens elever och läxhjälpare, med stöd från och i samarbete med ICA Stiftelsen.

Vid utvalda tillfällen under året kommer Läxhjälpen att bjuda på särskild goda och påkostade fikastunder, i samarbete med lokala ICA-handlare. Fikastunderna är redan en viktig del av Läxhjälpens program, men kommer vid dessa tillfällen att vara särskilt goda, påkostade och roliga. Tillsammans med ICA Stiftelsen vill vi skapa tillfällen för att ytterligare stärka gemenskapen i Läxhjälpsprogrammet och boosta energin och studiemotivationen ännu mer.

Stödet från ICA Stiftelsen möjliggör även 100 nya elevplatser i Läxhjälpsprogrammet. 

Samarbetet skapar också möjligheter till lokal samverkan mellan Läxhjälpen och ICA-handlare, där verksamheterna kan föras samman i olika aktiviteter för att stärka relationerna och samtidigt för att visa eleverna vilka möjligheter som finns inom ICA i framtiden. 

“Vi är stolta att tillsammans med ICA Stiftelsen nu skapa en fantastisk möjlighet att höja motivationen hos Läxhjälpens elever som ligger i riskzonen för att inte klara grundskolan. Dessutom är det glädjande att vi kan jobba för höjd status och förebildsskapande i bostadsområden tillsammans med ICA-handlarna, som ofta är navet i lokalområdet.”
- Henrik Szabo, generalsekreterare Stiftelsen Läxhjälpen

“ICA Stiftelsen och Sveriges ICA-handlare vill bidra till att skapa bättre förutsättningar för en jämlik skola och ett jämlikt samhälle. Läxhjälpen gör en viktig insats för en väldigt angelägen fråga då nära en femtedel av alla niondeklassare inte klarade grundskolan förra läsåret, och det finns skolor där upp till 75% av eleverna inte når gymnasiebehörighet.
- Pinar Musadotter, generalsekreterare ICA Stiftelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Szabo, generalsekreterare, Stiftelsen Läxhjälpen, henrik@laxhjalpen.se, 076-789 55 74

Om Läxhjälpen
Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Med en bevisad effekt för målgruppen tillhandahålls läxhjälpsprogrammet i samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner från Malmö i söder till Umeå i norr, i 55 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Om ICA Stiftelsen
ICA Stiftelsen har bildats för att förstärka det samhällsengagemang som alltid har varit en viktig del av ICA. Men också för att lyfta ICAs samhällsengagemang till nästa nivå. Vi vill fortsätta bidra till att göra positiv skillnad i samhället och skapa möjligheter att stötta samhällsviktiga projekt. Läs mer på icastiftelsen.se

Prenumerera

Media

Media