Läxhjälpen kan idag stolt presentera Nordic Capital som ny stödpartner till Läxhjälpen 2021

Report this content

Som nationell stödpartner kommer Nordic Capital att stötta Läxhjälpens verksamhet som idag finns i över 55 samarbetsskolor i olika delar av landet.

“Vår verksamhet drivs och utvecklas tack vare stöd från och samarbeten med bra företag som värderar långsiktighet, kvalitet och engagemang. Vi är glada och stolta över att få in Nordic Capital som finansiär och ser fram emot samarbetet.” -Alexander Rosenberg, Partnerskaps- och insamlingschef Stiftelsen Läxhjälpen

”Nordic Capital har ett starkt samhällsengagemang och samarbetar med ett antal idéburna organisationer och initiativ. Vi är övertygande om att utbildning och mentorprogram för ungdomar bidrar till ett hälsosammare och bättre samhälle.Vi ser fram emot att stötta Läxhjälpen som fyller en viktig funktion inom detta område.” -Klas Tikkanen, COO, Nordic Capital Advisors

Nordic Capital är ett riskkapitalbolag med riskkapitalfonder som är inriktade på investeringar i medelstora till stora företag i Norden och norra Europa. Nordic Capital investerar främst i företag inom hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar och finansiella tjänster. Andra områden är industrivaror- och tjänster.

För frågor och information, vänligen kontakta: Alexander Rosenberg, partnerskaps- och insamlingschef, Stiftelsen Läxhjälpen, 076-021 75 33, alexander@laxhjalpen.se

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Med en bevisad effekt för målgruppen tillhandahålls läxhjälpsprogrammet i samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner från Malmö i söder till Umeå i norr, i 55 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Prenumerera

Media

Media