Läxhjälpen startar upp nya läxhjälpsgrupper i Umeå

Report this content

Stiftelsen Läxhjälpen har i över 10 års tid fått elever att klara skolan genom att bedriva gratis läxhjälp, med stöd av näringslivet, för högstadieelever som ligger i riskzonen att inte klara sig vidare till gymnasiet. Tack vare Länsförsäkringar Västerbotten och AB Bostaden erbjuder Stiftelsen Läxhjälpen nu läxhjälp till 60 elever i Umeå på Ersängsskolan, Grubbeskolan, Ålidhemsskolan och Bräntbergsskolan.

-  "Genom samarbetet med Läxhjälpen kan vi vara med och hjälpa ungdomar som behöver lite extra skjuts att utveckla sin fulla potential vilket inte bara hjälper individen utan också bidrar till en ökad trygghet i vårt samhälle. Det känns bra att vi som lokalt bolag kan återinvestera i länet och bidra till ett tryggare Västerbotten", säger Marcus Sandström, chef för vd-staben och hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Västerbotten.

Två gånger i veckan, efter skoltid, träffar eleverna sina läxhjälpare som är högskolestudenter från Umeå universitet. Samtidigt som läxhjälparna stöttar eleverna med läxorna är de också positiva förebilder. Målet är tydligt - eleverna får strukturerad läxhjälp av avlönade högskolestudenter för att höja sina betyg och forma sin egen framtid.

- "Som allmännyttigt bostadsbolag har vi en skyldighet att arbeta med social hållbarhet, men också en möjlighet att göra stor skillnad. Samarbetet med Läxhjälpen är ett gott exempel på vår satsning om att arbeta för ett bättre Umeå. Tack vare det fina samarbetet med Läxhjälpen hoppas vi kunna hjälpa ännu fler elever att klara av grundskolan och på så sätt komma in på gymnasiet", säger Anders Hugosson, marknadschef, på AB Bostaden .

Ebba Myrsten, regionchef Norr, Stiftelsen Läxhjälpen, 072-301 69 70

Marcus Sandström, chef vd-stab Länsförsäkringar Västerbotten, 070-551 90 83

Anders Hugosson, marknadschef AB Bostaden, 090-17 75 51

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse där kvalificerade, arvoderade, unga högskolestudenter hjälper ungdomar med läxorna så att de höjer betygen. Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag som får återrapport om hur det går för just deras elever. Det senaste läsåret nådde 65 % av Läxhjälpens elever gymnasiebehörighet, elever som i början av året riskerade att inte klara av grundskolan. 89% av eleverna får ökat självförtroende och 87% av eleverna får ökad lust att studera vidare. 

Prenumerera

Media

Media