Läxhjälpsprogrammet kommer till Borlänge!

Report this content

Denna vecka startar Stiftelsen Läxhjälpen sitt Läxhjälpsprogram i Borlänge -Forssaklackskolan är först ut i samarbetet. 

Den ideella Stiftelsen Läxhjälpen startar nu verksamhet i Borlänge för att fler elever ska få extra stöd utanför skolan, få nya vuxna förebilder och nå gymnasiebehörighet med ökat självförtroende. Genom Läxhjälpens resultatfokuserade Läxhjäpsprogram där högskolestudenter och elever träffas två kvällar i veckan är målet att skapa bättre förutsättningar att klara grundskolan för de elever som ligger i riskzonen att inte bli gymnasiebehöriga. Under dessa läxhjälpstillfällen får eleverna stöd i läxläsningen, men också en möjlighet att sätta upp mål och prata om framtiden med sina läxhjälpare, som ofta fungerar som förebilder för dem. Under höstterminen 2021 startar Läxhjälpen upp sin verksamhet för högstadieelever på Forssaklackskolan.

"Vi ser framemot den här möjligheten till extra hjälp och stöd för våra elever. Vi är nöjda med samarbetet och eleverna är taggade." säger Anna Åberg rektor, Forssaklackskolan och Marielle Erlandsson biträdande rektor, Forssaklackskolan.

“Äntligen startar Läxhjälpen i Borlänge! Tillsammans med Forssaklackskolan gör vi nu en insats för att fler elever ska nå gymnasiebehörighet. Vi ser fram emot att skapa förändring för unga i Borlänge och förhoppningsvis är det här bara början på Läxhjälpens etablering i staden”, säger Ebba Myrsten, regionchef på Läxhjälpen

För vidare information, vänligen kontakta:
Ebba Myrsten
Regionchef Norr
072-301 69 70

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Med en bevisad effekt för målgruppen tillhandahålls läxhjälpsprogrammet i samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner från Malmö i söder till Haparanda i norr, i 73 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Prenumerera

Media

Media