Sparbanksstiftelsen Nya och Swedbank i Södertälje förlänger sitt samarbete med Läxhjälpen!

Report this content

Sparbanksstiftelsen Nya och Swedbank i Södertälje förlänger sitt samarbete med Läxhjälpen, så att fler åttor och nior på Hovsjöskolan ska få gymnasiebehörighet och självförtroende inför framtiden.

Vi är väldigt glada över att kunna meddela att Sparbanksstiftelsen Nya och Swedbank i Södertälje fortsätter stötta Läxhjälpen under läsåret 2021/2022, i en gemensam satsning för att fler unga på Hovsjöskolan i Södertälje ska uppnå gymnasiebehörighet.

Förra året gick 16 058 elever ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det finns idag skolor där så många som 60% av eleverna inte når gymnasiebehörighet. Den ideella stiftelsen Läxhjälpen bedriver idag, tack vare stöd från bland annat näringslivet, ett resultatfokuserat och strukturerat läxhjälpsprogram för att hjälpa elever att klara grundskolan med gymnasiebehörighet. 

”Det känns så oerhört inspirerande och glädjande att kunna stötta en skola och dess elever på detta vis. Att se vilken skillnad det gör och hur tacksamt vår hjälp tas emot. Rektor, lärare och läxhjälpare har gemensamt sett över arbetet, för att på bästa vis tillgodose vad eleverna behöver för stöttning. Samtliga inblandade är så nöjda med upplägget.” Åsa Nilsson, ledningsstöd, Swedbank 

“Stiftelsen Läxhjälpens vision ”Att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid” stämmer väldigt väl överens med Sparbanksstiftelsen Nyas vision ”Vi bidrar till större frihet för de många människorna”. Det känns både roligt och oerhört viktigt att tillsammans med Swedbank stötta läxhjälpen så fler högstadieelever klarar grundskolan och får gymnasiebehörighet.” Peter Almroth, VD Sparbanksstiftelsen Nya 

“Vi är så glada över det förlängda samarbetet med Sparbanksstiftelsen Nya och Swedbank, som bidrar till att vi kan fortsätta vårt långtgående och lyckade samarbete med Hovsjöskolan.” Erica Hagström, regionchef öst

För mer information, vänligen kontakta:
Erica Hagström, regionchef Öst
erica@laxhjalpen.se

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Med en bevisad effekt för målgruppen tillhandahålls läxhjälpsprogrammet i samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner från Malmö i söder till Haparanda i norr, i 73 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Prenumerera