Stiftelsen Läxhjälpen startar verksamhet i Landskrona


Stiftelsen Läxhjälpen är en privat icke vinstdrivande stiftelse. Syftet är att hjälpa elever att höja sina betyg företrädesvis i åttan o nian så att de kommer in i gymnasiet.  Idag deltar ca 700 elever i Malmö, Stockholm, Södertälje och Göteborg och nu också i Landskrona. Stiftelsen samverkar nära, med respektive skola. Alla elever som deltar höjer betygen. Läxhjälpen är kostnadsfri för skolan och eleverna.

- Det är viktigt att vi alla bidrar till en stad där ungdomar ges möjlighet att utbilda sig till arbete och inte till arbetslöshet. Projektet ”Läxhjälpen” är ett mycket bra initiativ där ungdomarnas chanser att få en bra start i livet ökar, högskolestudenterna får ett extraknäck och företagen i Landskrona säkrar framtida arbetskraft, säger Huhnseals VD Per Hellman och Anders Persson vd på Parajett  

- Att vi fått möjlighet att hjälpa elever med svaga betyg att komma in i gymnasiet i Landskrona beror helt på Torkild Strandberg KSO, som pushat oss att komma igång och som hjälpt oss hitta sponsorer. Nu startar vi tack vare bidrag från Landskronaföretagen, Landskronahem, Parajett, Huhnseal och Oresund heavy Industries, säger Harald Ullman stiftelsens ordförande och grundare.

- Jag är besjälad av tanken att alla ungdomar i Landskrona ska lyckas i livet. De senaste åren har våra skolresultat höjts betydligt här i Landskrona och vi ska lyckas ännu bättre. Därför bedrivs ett intensivt arbete för att utveckla vår skola. Stiftelsen Läxhjälpen imponerar genom sina framgångsrika resultat, och nu vill jag att Stiftelsen också bidrar till arbetet med att se till att fler kommer in i gymnasiet, säger Torkild Strandberg ordförande i Landskronahem och KSO i Landskrona.

Stiftelsen Läxhjälpen arbetar efter 4 principer:
1.  Läxhjälpare ska vara unga vuxna högskolestudenter som hjälper eleverna med läxorna och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Genom att vi betalar en bra lön kan vi ställa krav på kontinuitet och resultat. 
2.  Eleverna ska själva vilja (ibland efter vi har övertygat dem). Kontrakt, tydliga mål och resultatkrav. De ska 2 gånger i veckan 3 timmar varje gång gå på Läxhjälpen.
3. Vi återredovisar exakt hur sponsorernas pengar använts och vilka resultat vi uppnått. Vilka betyg de sponsrade eleverna fått och vad de själva tyckt om läxhjälpen.
4. Vi har ytterst små administrationskostnader. Sponsorernas pengar går i huvudsak till löner till Läxhjälpare o projektledare.

Betygen höjs! Resultat av Läxhjälpen:
• 100 % av eleverna höjde sina betyg under läsåret 12/13.
• Betygen höjdes i snitt 6 ämnen/elev. Flest höjningar gjordes i matematik och i svenska.
• Samtliga nior började gymnasiet, varav 84 % startade gymnasieskolans nationella program.
• Lärarna vittnar om elevernas höjda självförtroende, ökade självständighet i studierna samt ökade motivation. 

- Min läxhjälpare tror på mig, att jag kan! Nu gör jag det också! Elev i Rinkebyskolan åk 9, som höjde sitt betyg i 7 ämnen på en termin.  Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.