Stockholmshem fortsätter att stötta Läxhjälpen i Skärholmen!

Report this content

Stockholmshem förlänger sitt samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen, så att fler åttor och nior på Lillholmsskolan i Skärholmen ska få gymnasiebehörighet och självförtroende inför framtiden.

Vi är väldigt glada över att kunna meddela att Stockholmshem fortsätter stötta Läxhjälpen som lokal partner under vårterminen 2021. Tack vare ett viktigt monetärt stöd kommer läxhjälpseleverna på Lillholmsskolan i Vårberg kunna fortsätta få stöttning i sina studier efter skoltid för att uppnå gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Förra läsåret var det 16 480 elever som stod på skolavslutningen i nian utan gymnasiebehörighet. Det finns idag skolor där så många som 70 % av eleverna inte når gymnasiebehörighet. Den faktor som är mest bidragande till en elevs chanser att klara skolan är föräldrarnas utbildningsnivå. Den ideella stiftelsen Läxhjälpen bedriver, tack vare stöd från bland annat näringslivet, ett resultatfokuserat och strukturerat läxhjälpsprogram som bidrar till att fler klarar grundskolan med gymnasiebehörighet inför framtiden. 
 

“Att alla barn och ungdomar har rätt förutsättningar att klara skolan är grundläggande för ett jämlikt och hållbart samhälle. Vi är därför väldigt glada att Stockholmshem förlänger sitt samarbete med Läxhjälpen och ser vinsterna av att satsa på de unga i sina områden. Idag är det kanske viktigare än någonsin då Corona-pandemin spås drabba de som redan har det tufft i skolan allra hårdast”. Erica Hagström, regionchef på Stiftelsen Läxhjälpen  

“Alla har inte samma förutsättningar för att klara grundskolan. Genom samarbetet med Läxhjälpen kan vi ge fler unga i Skärholmen det stöd de behöver för att göra det. Tillsammans vill vi göra skillnad och skapa verkliga resultat för dagens unga” Josefin Uhnbom, hållbarhetsutvecklare hos Stockholmshem.
 

Erica Hagström, regionchef Stiftelsen Läxhjälpen, 076-170 45 88, erica@laxhjalpen.se

Josefin Uhnbom, hållbarhetsutvecklare Stockholmshem, 076-123 98 13, josefin.uhnbom@stockholmshem.se
 

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Med en bevisad effekt för målgruppen tillhandahålls läxhjälpsprogrammet i samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner från Malmö i söder till Umeå i norr, i 55 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Prenumerera

Media

Media