Victoria Park satsar på läxhjälp för sina boende

Victoria Park erbjuder i samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen gratis läxhjälp till sina boende i Malmö och Göteborg. Det innebär att elever med svaga betyg på Apelgårdsskolan i Malmö och på Lövgärdesskolan i Göteborg får regelbunden läxhjälp sex timmar i veckan och därmed förutsättningarna att höja sina betyg för att komma vidare till gymnasiet.

Stiftelsen Läxhjälpen är en konkret insats som angriper det som är ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället.

– Vårt socialt hållbara förvaltningsarbete utgör en central del i vårt långsiktiga arbete med att utveckla attraktiva bostadsområden. Vårt fördjupade samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen är ett av många exempel på vårt sociala engagemang på de orter vi är verksamma, säger Peter Strand, VD för Victoria Park AB.

Sedan 2007 har Stiftelsen Läxhjälpen, tack vare finansiering från näringslivet, bedrivit gratis läxhjälp för tusentals elever och skapat avlönade extrajobb för hundratals högskolestudenter. Målgruppen är elever som befinner sig i riskzonen att inte komma vidare till gymnasiet. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper eleverna med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Målet är tydligt – betygen ska höjas och eleverna ska gå vidare till gymnasiet. Av de elever som deltagit i Läxhjälpsprogrammet under läsåret 14/15 har 87 procent nått gymnasiebehörighet, 92 procent höjt sitt självförtroende och 93 procent fått ökad lust att studera vidare.

– Vi är glada att Victoria Park valt att göra denna kraftiga ökning och nu går in som huvudpartner. Det innebär att vi kan jobba långsiktigt tillsammans för att få unga att klara skolan och komma närmare sina drömmar. Att nå vidare till gymnasiet är en enorm vinst inte bara för den enskilde individen utan även för hela samhället, säger Maria Arneng, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen.

Maria Arneng, generalsekreterare Stiftelsen Läxhjälpen, 0760 06 94 13, maria@laxhjalpen.se

Regina Svensson, verksamhetsledare & kommunikationsansvarig Stiftelsen Läxhjälpen, 0760 23 53 26, regina@laxhjalpen.se

Peter Strand, VD Victoria Park, 070-588 16 61, peter.strand@victoriapark.se

Om Stiftelsen Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, avlönade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt positiva förebilder och mentorer. Läxhjälparna ställer krav och har höga förväntningar. Läxhjälpen finansieras av företag som får uppgifter varje termin om hur det går för deras grupp elever, www.laxhjalpen.se.

Om Victoria Park

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende skapar Victoria Park värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. Victoria Parks fastighetsbestånd hade den 14 juli 2016 ett marknadsvärde om cirka 10,3 miljarder kronor, www.victoriapark.se.


Taggar:

Om oss

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden, i skolor där behovet är som allra störst. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper högstadieelever med läxor och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Kontrakt och studieplan skrivs mellan elev och läxhjälpare som följs åt - det är personligt, målfokuserat, vi ställer krav och har höga förväntningar. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får exakta uppgifter varje termin om hur det går för deras elever. Resultat sedan verksamheten startade:83 % av eleverna går vidare till gymnasieskolans nationella program. 88 % höjer sitt självförtroende. 90 % får ökad lust att studera vidare100 % av våra samarbetsskolor har sett positiva effekter på eleverna som följer Läxhjälprogrammet. Statistiken ovan baseras på ett genomsnitt sedan verksamheten startade. För senaste läsårets resultat hänvisar vi till vår verksamhetsberättelse som hittas på vår hemsida. Idag finns Läxhjälpen på drygt 45 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Helsingborg, Landskrona och Västerås. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. – En investering i vår unika läxhjälp är en investering i dagens unga och Sveriges framtid, säger Maria Arneng, generalsekreterare för Stiftelsen Läxhjälpen. För mer information om resultat och verksamheten, besök www.laxhjalpen.se.