Wallenstam blir nationell partner till Läxhjälpen

Report this content

Sedan 2016 har Wallenstam stöttat Läxhjälpen lokalt i Göteborg, ett samarbete som nu utökas till ett nationellt partnerskap.

– Läxhjälpen gör ett fantastiskt fint arbete. Vi är stoltaöver att nu fortsätta och utveckla vårt samarbete somnationell partner och verka för trygghet, självkänsla,motivation och studieglädje bland ungdomar. Något vi serbidrar till en positiv utveckling av samhället i våraregioner, vilket vi på Wallenstam vill, säger ElisabethVansvik, kommunikationsdirektör på Wallenstam.

Wallenstam arbetar på olika sätt för att vara en engagerad samhällsmedborgare. Insatserna i bolagets samhällsengagemang fokuseras främst till Stockholm, Uppsala och Göteborg, de geografiska områden där man verkar och består av en av olika insatser. Fokus är bland annat att stödja utsatta grupper eller de som står utanför samhället, motverka utanförskap samt att bidra till ungdomsverksamhet, trygghet och säkerhet i samhället.

– Samarbetet med Wallenstam har bidragit till att fler elever har klarat grundskolan medgymnasiebehörighet och tillsammans har vi skapat bättre förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Att Wallenstam nu både fördjupar och förlänger sitt stöd är fantastiskt roligt och någonting som verkligen kommer stärka vår verksamhet i Göteborg, Stockholm och Uppsala, säger Alexander Rosenberg, partnerskaps- och insamlingschef Stiftelsen Läxhjälpen

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 55 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

För frågor och information, vänligen kontakta: Alexander Rosenberg, partnerskaps- och insamlingschef, Stiftelsen Läxhjälpen, 076-021 75 33, alexander@laxhjalpen.se

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Med en bevisad effekt för målgruppen tillhandahålls läxhjälpsprogrammet i samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner från Malmö i söder till Umeå i norr, i 55 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

Prenumerera

Media

Media