Natur & Kulturs Kulturpris 2012 till Cirkus Cirkörs grundare Tilde Björfors

Cirkus Cirkörs grundare Tilde Björfors får Natur & Kulturs Kulturpris 2012. Priset på 300 000 kronor delas sedan 1974 årligen ut till en eller flera personer som gjort en betydande insats på kulturens område.

Det är väldigt roligt att få det här priset. Jag har arbetat i många år för att nycirkusen ska etableras i Sverige. Ibland har vi varit i rampljuset, men vi har också gjort mycket arbete i bakgrunden. Priset är som en belöning för alla delar av nycirkusverksamheten, både utbildningsdelen och den konstnärliga. Det är jag väldigt glad för, säger Tilde Björfors.

Det är just bredden i Tilde Björfors verksamhet som vi har velat lyfta fram genom att tilldela henne Kulturpriset. Hon ägnar sig både åt nyskapande verksamhet och åt bred folkbildning, inte minst gentemot barn och ungdomar, säger Natur & Kulturs vd Eva Swartz Grimaldi.

Priset delas ut på onsdagskvällen vid en ceremoni och fest i förlagshuset på Karlavägen 31.

Natur & Kulturs Kulturpris är ett av de största kulturprisen i Sverige och juryn består av Stiftelsen Natur & Kulturs styrelse.

Prismotivering
"För att hon med gränsöverskridande fantasi och social medvetenhet har utvecklat nycirkusen till en etablerad konstform, där en rad olika konstnärliga uttryck förenas. Med Tilde Björfors har svensk nycirkus fått en såväl nationell som internationell särställning. Samtidigt har hennes engagemang för barns och ungdomars utveckling lett till ett unikt pedagogiskt arbete där nycirkusen ställs i folkbildningens tjänst."                                   

Om Tilde Björfors och Cirkus Cirkör
Tilde Björfors (f. 1971). Konstnärlig ledare, regissör, professor. Efter att ha arbetat som skådespelare och studerat i bland annat Frankrike bildade Tilde Björfors 1995 Cirkus Cirkör, och därmed etablerades nycirkusen som konstform i Sverige. Genom sin internationella turnéverksamhet har Cirkus Cirkör även satt Sverige på nycirkusens världskarta. Idag utgörs Cirkus Cirkör av två sammanlänkade områden: en konstnärlig verksamhet och en pedagogisk verksamhet, som varje år tränar 30 000 barn och unga. 1997 startade Cirkus Cirkör en eftergymnasial cirkusartistutbildning vilket 2005 ledde till en cirkusutbildning på Dans och Cirkushögskolan. Där blev Tilde Björfors världens första professor i cirkus. Cirkus Cirkör driver även gymnasium, fortbildningar och pedagogisk verksamhet för skola och fritid.

Om Natur & Kulturs Kulturpris
Natur & Kulturs Kulturpris har sedan 1974 årligen delats ut för en på kulturens område betydande insats. Priset kan tilldelas författare, publicister, vetenskapsmän, praktiskt verksamma personer och liknande som verkar i Sverige. Bland tidigare kulturpristagare finns Bok och Biblioteks grundare Bertil Falck (2011) Daniel Birnbaum, Anneli Alhanko och Anne Sofie von Otter (2010), Cordelia Edvardson (2007) och Kristina Lugn (2006). Prissumman är 300 000 kronor.

Kulturpriskommittén består av: docent Kjell Blückert, professor Peter Gärdenfors, professor Ann-Charlotte Smedler, förlagsredaktör Martina Lorentzon, Natur & Kultur, senior advisor Björn Linnell, Natur & Kultur, vd Eva Swartz, Natur & Kultur.

Högupplösta bilder finns att ladda ned på
www.nok.se/press/bildarkiv

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta:
Sanna Wallin, informatör
sanna.wallin@nok.se
08-453 86 45

Taggar:

Media

Media