GE kan återuppta försäljning av Stilles produkter i USA

FDA har upphävt föreläggandet mot GE OEC Medical Systems (GE) – Stilles distributör av undersöknings- och operationsbordet ImagiQ™ i USA – vilket innebär att GE kan återuppta all försäljning, inklusive Stilles produkter. Detta förväntas påverka Stilles verksamhet positivt under innevarande år.

”FDAs föreläggande mot GE kom vid en tidpunkt då försäljningen av ImagiQ™ hade börjat ta fart. Då försäljningsstoppet helt var relaterat till GEs interna rutiner – inte alls till vår produkt – beslutade vi att etablera alternativa försäljningskanaler på den amerikanska marknaden. Genom dessa har vi lyckats upprätthålla över hälften av försäljningen av ImagiQ™ i USA. Det ger oss ett bra utgångsläge när vi återigen kan nå ut på bred front via GE på vår viktigaste marknad, där vi förväntar oss en ökad försäljning under andra halvåret”, kommenterar Stilles VD Anders Weilandt.

Under 2007 flyttades Stilles försäljningskontor till Chicago – det medicintekniska hjärtat på den amerikanska marknaden – samtidigt som det administrativa ansvaret överfördes till Sverige för att möjliggöra maximalt säljfokus i USA. En ny organisation är också på plats under ledning av Christine Pappas som närmast kommer från Cardinal Health där hon var ansvarig för specialistkirurgi.

”Nu står vi inför en intensifierad satsning i USA där vi vid sidan av GE kommer att fortsätta sälja ImagiQ™ via våra alternativa kanaler, samtidigt som vi ökar försäljningsinsatserna även inom produktområde instrument. Sammantaget med den nya organisationen och ledningen på plats i USA har vi därmed förutsättningar att på allvar exploatera Stilles potential på vår viktigaste marknad”, fortsätter Anders Weilandt, vd Stille AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD, Stille AB
Tel: 08-588 580 00, e-post: anders.weilandt@stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar