Korrigering av PM per den 20 november

Pressmeddelande

Korrigering av tidigare felaktig MAR hänvisning.  

Valberedning för Stille AB inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut vid Stille AB årsstämma den 20 april 2018 skall valberedningen inför årsstämman 2019 bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.

I enlighet med ovanstående riktlinjer kommer valberedningen inför årsstämman 2019 att utgöras av följande personer:

- Bengt Julander (ordförande för valberedningen)

- Johan Lannebo

- Göran Brorsson (styrelsens ordförande)

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 51 procent av aktierna i bolaget sett till den 30 september 2018.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

  • förslag av styrelseledamöter
  • förslag av styrelseordförande
  • förslag av styrelsearvode
  • förslag av revisor och revisorsarvode
  • förslag av ordförande på årsstämman och
  • förslag av riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2019

Aktieägare som önskar lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till goran.brorsson@gbrpartners.se eller med brev till adressen: Stille AB, Att: Valberedningen,
Box 207, 631 03 Eskilstuna.

Årsstämman för Stille AB kommer att hållas torsdagen den 2 maj 2019.

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2018 kl.16:30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Brorsson, Styrelsens ordförande Telefon: 070-5117860, E-post goran.brorsson@gbrpartners.se

För mer information om Stille besök www.stille.se

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Det handlar om att skapa Kirurgisk perfektion, för livet. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare.”Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Eminova Fondkommision AB som Certified Adviser. Besök även www.stille.se. 

Om oss

Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Kirurgi och Patientpositionering. Bolaget fokuserar på att tillhandahålla produkter som genom sin design, sina funktioner, sin kvalitet och sin känsla skall ge läkaren möjlighet att ge en effektivare och säkrare vård för dennes patienter. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Prenumerera

Dokument & länkar