Stille erhåller patent för operationsbord

Report this content

Stille erhåller patent för operationsbord Stille har i dagarna fått en i alla delar positiv rapport från PCT- myndigheten, det internationella patentorganet, avseende sin patentansökan för operationsbordet Stille imagiQ. Uppfinningen anses enligt samtliga krav uppfylla patentbarhetskriterierna. Stille hade sedan tidigare fått en till vissa delar positiv rapport. Stille imagiQ är ett genomlysbart operationsbord för titthålskirurgi, en marknad som växer kraftigt. Många av Stille imagiQs egenskaper är unika och ger kirurgen full kontroll över den kirurgiska proceduren. Detta innebär i sin tur säkrare och snabbare kirurgiska ingrepp. Marknaden för Stille imagiQ i sin nuvarande version uppskattas till cirka 500 mkr. Den största marknaden för imagiQ är USA. Stille påbörjade sin försäljning av imagiQ i USA i maj 2002 och bolaget har i USA de senaste 6 veckorna fått order på imagiQ-bord till ett värde av 2,1 mkr. Sonesta AB (publ) och Stille AB tillkännagav den 17/6 ett planerat samgående. Samgåendet är villkorat beslut på en extra bolagsstämma i Sonesta, vilken hålls den 21/8. Sonesta är noterat på NGM. Stille är ett svenskt medicintekniskt företag med lång historik inom kirurgi. Styrkan i bolaget ligger i välkända produkter av erkänt hög kvalitet och ett starkt varumärke. Stilles fokus är tillväxt. Produkterna omfattar egentillverkade kirurgiska instrument och mobila operationsbord, där vi är marknadsledande i Sverige och väletablerade på många internationella marknader, samt agenturprodukter med varumärken som Berchtold, Medtronic m.fl. Sonesta etablerades 1984 och har en modern produktportfölj av specialiserade undersökningsbord som utvecklats under de senaste 10 åren. Sonesta är idag ledande på urodynamiska undersökningsbord i USA, en marknad som idag är bolagets viktigaste. För mer information kontakta: Peter Follin VD, Stille AB 08-588 580 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00120/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar