Stille kommer att lansera nytt operationsbord

Report this content
Stille AB (publ) informerar om ett exklusivt samarbete med GE Healthcare gällande lanseringen av ett nytt operationsbord i USA.
Det nya operationsbordet GS2® har utvecklats för att tillgodose behovet av ett kostnadseffektivt premiumbord till kirurgiska enheter som arbetar multidisciplinärt, såsom dagkirurgiska enheter. Dessa utför kirurgiska ingrepp både med och utan C-båge inom ett brett spektrum av kirurgiska discipliner såsom ortopedi, allmänkirurgi, hjärt-kärl och urologi, samt inom discipliner som inte kräver genomlysning, såsom till exempel plastikkirurgi. Detta kräver ett versatilt operationsbord.
”Lanseringen av GS2® ligger väl i linje med vår tillväxtplan för den amerikanska marknaden, en nyckelmarknad för Stille. Lanseringen tillsammans med GE Healthcare är en tydlig illustration av hur vi genom vårt starka försäljningsnätverk kan växa tillsammans med våra distributörer”, säger Stilles VD Hanna Ernestam Wilkman.
Den globala marknaden för dagkirurgiska enheter estimerades under 2020 till USD 84.4 miljarder med en förväntad genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om 6% under de kommande 5 åren, där Nordamerika står för knappt hälften av marknaden. I USA har förekomsten av dagkirurgiska ingrepp växt kraftigt över det senaste decenniet med 8 miljoner ingrepp genomförda på 4,000 dagkirurgiska enheter år 2004, till estimerade 30 miljoner ingrepp genomförda på 6,000 dagkirurgiska enheter under 2020. 
“Lanseringen av produkten expanderar vår potentiella slutkundsbas genom att nå kirurger som tidigare inte kunnat erbjudas Stilles operationsbord. Nu erbjuds denna målgrupp tillgång till ett premiumbord skräddarsytt efter deras behov. Vi lanserar en premiumprodukt till ett marknadssegment under stark tillväxt. Vi är optimistiska gällande det värde produkten bidrar med till våra slutkunder och intäktpotentialen som finns i detta nya operationsbordssegment.”, berättar Brian Anderson, General Manager för Stille Surgical, Inc.
”Vi ser framemot att komplettera vår portfölj med operationsbordet GS2® och därigenom utöka vårt kunderbjudande med ett prisvärt premiumalternativ tillsammans med våra OEC-C-bågar”, säger Daniel Walters, OEC Product Manager på GE Healthcare.
GE Healthcare är exklusiv distributör av det nya operationsbordet GS2® som kommer att börja marknadsföras under det fjärde kvartalet 2021.
Torshälla den 6 oktober 2021.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. För mer information om Stille besök www.stille.se