Stocka gör ett bra 2002 och rustar för framtiden

STOCKA GÖR ETT BRA 2002 OCH RUSTAR FÖR FRAMTIDEN - Ökad försäljning, bibehållet resultat - Nyanställningar - Satsning på produktutveckling - Stocka Industries AB är en av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer av truckar och materialhanteringsutrustning. Marknadsföring och försäljning sker under varumärkena Stocka och Still. Stocka Industries AB visar ett resultat efter finansiella poster på 3,3 MSEK (3,2) för år 2002. Omsättningen ökade med 5% under samma period till 135 MSEK (129). Antalet anställda uppgick per den 31/12 2002 till 93 personer (90). Marknaden för bolagets produkter fortsatte att minska något under 2002 men trots detta blev det ett bra försäljningsår. Dels breddades kundbasen med hjälp av ett antal nya avtal med större kunder och dels ökade försäljningen på befintliga kunder. Under 2002 och i början av 2003 har ett antal nyanställningar skett. Bland annat har en anläggning i Göteborg öppnats och marknadsorganisationen centralt har stärkts upp. Detta görs för att långsiktigt säkra upp den fortsatta expansionen. Stocka kommer även framgent att satsa mycket på produktutveckling. Bolaget har historiskt sett tillhört ett av Sveriges mest innovativa företag i sin bransch. Ett antal nya produktutvecklingsprojekt startades upp under 2002 och ytterligare några i början av det här året. Sålunda kommer en del nya produkter att lanseras under 2003. Eventuella frågor besvaras av VD Göran Sjöberg, Stocka 0413-54 49 10 eller 070-630 19 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030321BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030321BIT00950/wkr0002.pdf

Dokument & länkar