Innovationsstipendiet: Här är årets 20 nominerade

Idag presenteras de tjugo nominerade till årets sju Innovationsstipendium. Stockholms stads Innovationsstipendium delas ut med syftet att stimulera innovationskraften i regionen och skapa förutsättningar för nya företag.

-          För stipendiaterna är det en kvalitetsstämpel att få priset. Och för Stockholm är det här ett tillfälle att uppmärksamma regionens innovatörer och bidra till att stärka dem internationellt. Dessutom stimulerar det tillväxt och skapar arbetstillfällen på sikt, säger Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region.

Årets nominerade är:

IT & Telekom

 • Reseräkningssystem och kvittoavläsning, Fredrik Abrahamsson och Alexander Sandström
 • P2ALS – Affärsverktyget från idé till kommersiell framgång, Mårten Persson, Dimitris Giannoccaro och Falah Hosini
 • Protected goods, Lars Sundvall, Erik Friman, Anders Mårtensson, Jan Johansson och Lars Wern

Miljöteknik

 • Nano Control, Adrian Jose Cabezas Morales
 • Hybriddrivlina för fritidsbåtar, Rikard Wildare

Kulturella & Kreativa näringar

 • Pendulum Playground, Johan Wellton                                         
 • ScorX, Ulf Eriksson    
 • Modern Ancient Instruments, Michele Benincaso

Vardagsprodukter

 • Keiron Fitness Bench, Karl Katz
 • Easytap, Vilho Eriksson
 • Posture Vertical, Tränings- och vardagsplagg med hållningspåminnande funktion, Emma Pihl

Tjänster

 • Jiddr, Josefine Wahlberg och Marie Altus
 • Professionals, Iman Pouya och Kamjar Hajabdolahi
 • WWFR – Worldwide Freeride, Robin Brimalm

Besöksnäring

 • Spontano, Ludvig Linse och Oskar Linse
 • Smartphonebaserad guidelösning - Revolutionerar Sveriges museum, Tim Gustafsson
 • WIMS – Walk in my shoes, Malin Lindström och Martin Bengtsson

Life Sciences

 • Rullstolsdynan, David Blomqvist
 • HeProCalc, Per Srisophon Stensved och Jonas Stensved
 • LARA Diagnostics, Rui Chen och Louise Warme

Framgångsrika vinnare

Flera av tidigare års vinnare har utvecklat sina idéer och börjat bygga framgångsrika företag. Gestrument och Tobii Technology är två exempel.

Gestrument tilldelades 2012 års stipendie i kategorin Kulturella & Kreativa näringar för sin avancerade men intuitiva app där man låter låter användaren skapa egen musik i valfri genre genom att rita med fingret.

-          Vi fick mycket uppmärksamhet i Sverige för stipendiet och har använt det i marknadsföringen internationellt. Just nu är vi i färd att vidareutveckla konceptet med hjälp av kontakter vi fått via stipendiet, säger Jesper Nordin, klassisk kompositör och idébärare bakom Gestrument.

Johan Elvesjö sitter i juryn i kategorin IT & Telekom och har tidigare varit stipendiat. Han står bakom Tobii Technology, eye tracking-företaget som har utvecklats till en internationell succé med 380 anställda i USA, Tyskland, Norge, Japan, Kina och på huvudkontoret i Stockholm.

Om Stockholms stads Innovationsstipendium

Innovationsstipendiet  är stockholmarnas eget pris och delas ut inom sju kategorier:  IT & Telekom, Miljöteknik, Kulturella & Kreativa näringar, Vardagsprodukter, Tjänster, Besöksnäring och Life sciences. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms stad.  

Stipendiaterna offentliggörs under en ceremoni i Stadshuset den 6 december. Stipendierna delas ut av Stockholms stads företagsborgarråd och ordförande i Stockholm Business Region, Ulla Hamilton.
www.innovationsstipendiet.se


För mer information
Ann-Charlotte Jönsson, PR Manager, Stockholm Business Region, 
tel: 08-508 28 507, ann-charlotte.jonsson@stockholm.se

Om Stockholm Business Region

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se

Taggar:

Om oss

Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Vi arbetar i nära samarbete med näringslivet, universitet och högskolor, Stockholms stads övriga verksamheter, andra kommuner samt statliga myndigheter. Målet är att göra Stockholm till norra Europas ledande tillväxtregion.

Citat

För stipendiaterna är det en kvalitetsstämpel att få priset. Och för Stockholm är det här ett tillfälle att uppmärksamma regionens innovatörer och bidra till att stärka dem internationellt. Dessutom stimulerar det tillväxt och skapar arbetstillfällen på sikt
Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region