Stockholm Business Region AB upphandlar PR-tjänster

Den senaste tiden har varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia varit högaktuellt i nordiska medier. Positionen berör, upprör och engagerar.

Stockholm Business Region söker nu efter samarbetspartners som med hjälp av olika PR-insatser kan ta organisationen ett steg vidare mot att uppnå visionen om att Stockholmsregionen ska vara Europas ledande hållbara tillväxtregion 2020 och missionen: Att sprida kärleken till Stockholm

Varumärket Stockholm- The Capital of Scandinavia lanserades 2005 och är en positionering.

Sista dag för anbudsinlämning är den 3 maj 2012.

Länk till upphandlingsdokumenten:

http://www.stockholmbusinessregion.se/Om-oss/Aktuella-upphandlingar/PR-tjanster/

För frågor om upphandlingen kontakta:

Lilian Kristiansen, projektledare upphandlingar
lilian.kristiansen@stockholm.se

 

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia och är helägt av Stockholms stad.
www.stockholmbusinessregion.se

Taggar:

Om oss

Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Vi arbetar i nära samarbete med näringslivet, universitet och högskolor, Stockholms stads övriga verksamheter, andra kommuner samt statliga myndigheter. Målet är att göra Stockholm till norra Europas ledande tillväxtregion.