DIGITAL HEALTH-FÖRETAGET ENCARE GENOMFÖR EN PRIVATE PLACEMENT OM 15 MSEK

Report this content

Encare AB (“Bolaget”) har genomfört en Private Placement om 15 MSEK till strategiska och kvalificerade investerare. Kapitalet kommer att användas till att accelerera försäljningen genom en utbyggnad av säljorganisationen i Europa och USA, samt möjliggöra lanseringen av nästa generations produkt under första halvåret 2020.

Encare säljer en molnbaserad mjukvara med skalbar affärsmodell inom digital hälsa som hjälper vårdgivare att följa internationella behandlingsriktlinjer före, under och efter större kirurgiska ingrepp. Målet är att få en säkrare och snabbare återhämtning för patienterna, vilket också medför besparingar för sjukvården.

Encares molntjänst baseras på ERAS® riktlinjer som används på drygt 100 sjukhus i över 20 länder. Produkten innehåller också ett kliniskt uppföljningssystem som analyserar förloppet och kan ge återkoppling till personalen i realtid. Studier har visat att riktlinjerna leder till 30 procent färre komplikationer, 30 procent kortare sjukhusvistelse och 40 procent ökad överlevnadslängd.

– Denna finansiering gör det möjligt för Encare att accelerera våra tillväxtplaner och utveckling. Vi är glada att kunna välkomna de nya ägarna och vara med på bygget av ett svenskt digitalt hälsobolag som ska accelerera internationellt, säger Per Sunnemark, VD för Encare.

RÅDGIVARE

Stockholm Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen. www.stockholmcorp.se

För mer information kontakta;

VD Per Sunnemark, tel 070 147 67 55, epost per.sunnemark@encare.net

VD Otto Rydbeck, tel 08 440 56 40, epost otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Encare
Encare är ett Digital Health-företag som startades 2009 av Professor Olle Ljungqvist för att möjliggöra följsamhet till ERAS® (Enhanced Recovery After Surgery). Företaget har utvecklat ett interaktivt och användarvänligt gränssnitt för insamling, dokumentation och uppföljning av kritiska utfall- och kvalitetsparametrar i enlighet med rekommendationer från ledande kliniska experter med stöd i evidensbaserad best practice.

Encare har globala kommersiella rättigheter till kirurgiska protokoll (guidelines) som utvecklas av ERAS® Society. Till dags dato finns Encares molnbaserade lösning implementerad på mer än 100 sjukhus i över 20 länder. Bolaget omsatte 2018; 16,5 MSEK med EBITDA om 1,7 MSEK.
www.encare.net

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar